فایل اتوکد آبجکت انواع عروسک

فایل اتوکد آبجکت انواع عروسک

فایل اتوکد آبجکت انواع عروسک

فایل اتوکد آبجکت انواع عروسک

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت انواع عروسک پیشنهادی برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت پالت

فایل اتوکد آبجکت پالت

فایل اتوکد آبجکت پالت

فایل اتوکد آبجکت پالت 

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت پالت (یک سازه مسطح جهت حمل و نقل که حین حمل محصولات توسط لیفتراک، جک پالت، لودر و دیگر دستگاه‌های بالابر یا یک جرثقیل از محصولات در یک ساختار پایدار پشتیبانی می‌ کند.) برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت انواع عناصر تزئینی و دکوراتیو

فایل اتوکد آبجکت انواع عناصر تزئینی و دکوراتیو

فایل اتوکد آبجکت انواع عناصر تزئینی و دکوراتیو

فایل اتوکد آبجکت انواع عناصر تزئینی و دکوراتیو

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت انواع عناصر تزئینی و دکوراتیو برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت انواع عناصر تزئینی و دکوراتیو

فایل اتوکد آبجکت انواع عناصر تزئینی و دکوراتیو

فایل اتوکد آبجکت انواع عناصر تزئینی و دکوراتیو

فایل اتوکد آبجکت انواع عناصر تزئینی و دکوراتیو

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت انواع عناصر تزئینی و دکوراتیو برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت پرسوناژ دوچرخه سوار

فایل اتوکد آبجکت پرسوناژ دوچرخه سوار

فایل اتوکد آبجکت پرسوناژ دوچرخه سوار

فایل اتوکد آبجکت پرسوناژ دوچرخه سوار

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت پرسوناژ دوچرخه سوار برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت پمپ بتن (شماره یک)

فایل اتوکد آبجکت پمپ بتن (شماره یک)

فایل اتوکد آبجکت پمپ بتن (شماره یک)

فایل اتوکد آبجکت پمپ بتن (شماره یک)

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت پمپ بتن برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 

(این نوع پمپ بتن، به یک کامیون متصل شده و با استفاده از یک بازوی روباتیک کنترل از راه دور، که به عنوان بوم نیز شناخته می‌شود، بتن را دقیقا در محل ساخت و ساز قرار می‌دهد. پمپ‌های بوم به طور کلی در پروژه‌های ساختمانی بزرگ به دلیل توانایی آن‌ها در پمپاژ حجم بالایی از بتن در زمان کم استفاده می‌شوند.)


فایل اتوکد آبجکت انواع توالت فرنگی

فایل اتوکد آبجکت انواع توالت فرنگی

فایل اتوکد آبجکت انواع توالت فرنگی

فایل اتوکد آبجکت انواع توالت فرنگی

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت انواع توالت فرنگی برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت انواع چتر ساحلی

فایل اتوکد آبجکت انواع چتر ساحلی

فایل اتوکد آبجکت انواع چتر ساحلی

فایل اتوکد آبجکت انواع چتر ساحلی

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت انواع چتر ساحلی برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت انواع چتر ساحلی

فایل اتوکد آبجکت انواع چتر ساحلی

فایل اتوکد آبجکت انواع چتر ساحلی

فایل اتوکد آبجکت انواع چتر ساحلی

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت انواع چتر ساحلی برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت انواع میزهای ناهارخوری

فایل اتوکد آبجکت انواع میزهای ناهارخوری

فایل اتوکد آبجکت انواع میزهای ناهارخوری

فایل اتوکد آبجکت انواع میزهای ناهارخوری

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت انواع میزهای ناهارخوری برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت طراحی سقف شیشه ای

فایل اتوکد آبجکت طراحی سقف شیشه ای

فایل اتوکد آبجکت طراحی سقف شیشه ای

فایل اتوکد آبجکت طراحی سقف شیشه ای

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت طراحی سقف شیشه ای برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت خودروی کیا اپتیما 2017

فایل اتوکد آبجکت خودروی کیا اپتیما 2017

فایل اتوکد آبجکت خودروی کیا اپتیما 2017

فایل اتوکد آبجکت خودروی کیا اپتیما 2017

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت خودروی کیا اپتیما 2017 برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت انواع الگوهای تزئینی گرد

فایل اتوکد آبجکت انواع الگوهای تزئینی گرد

فایل اتوکد آبجکت انواع الگوهای تزئینی گرد

فایل اتوکد آبجکت انواع الگوهای تزئینی گرد

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت انواع الگوهای تزئینی گرد برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت انواع گرمکن حوله

فایل اتوکد آبجکت انواع گرمکن حوله

فایل اتوکد آبجکت انواع گرمکن حوله

فایل اتوکد آبجکت انواع گرمکن حوله

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت انواع گرمکن حوله برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت انواع ستون های معماری کلاسیک

فایل اتوکد آبجکت انواع ستون های معماری کلاسیک

فایل اتوکد آبجکت انواع ستون های معماری کلاسیک

فایل اتوکد آبجکت انواع ستون های معماری کلاسیک

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت انواع ستون های معماری کلاسیک برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


آخرین ویرایش استاندار API618 Edition 5th

آخرین ویرایش استاندار API618 Edition 5th

آخرین نسخه ی دیتاشیت Reciprocating Compressors for Petroleum در قالب EXCEL  و قابل ویرایش


فایل اتوکد آبجکت انواع آیفون تصویری

فایل اتوکد آبجکت انواع آیفون تصویری

فایل اتوکد آبجکت انواع آیفون تصویری

فایل اتوکد آبجکت انواع آیفون تصویری

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت انواع آیفون تصویری برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد طراحی باغ

فایل اتوکد طراحی باغ

فایل اتوکد طراحی باغ

فایل اتوکد طراحی باغ

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک باغ (دارای پلان دقیق)

این فایل شامل طراحی باغ برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت انواع پرسوناژ انسان

فایل اتوکد آبجکت انواع پرسوناژ انسان

فایل اتوکد آبجکت انواع پرسوناژ انسان

فایل اتوکد آبجکت انواع دیوار سنگی

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت انواع پرسوناژ انسان برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت انواع سینک ظرفشویی آشپزخانه (سری دوم)

فایل اتوکد آبجکت انواع سینک ظرفشویی آشپزخانه (سری دوم)

فایل اتوکد آبجکت انواع سینک ظرفشویی آشپزخانه (سری دوم)

فایل اتوکد آبجکت انواع سینک ظرفشویی آشپزخانه (سری دوم)

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت انواع سینک ظرفشویی آشپزخانه برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت انواع دیوار سنگی

فایل اتوکد آبجکت انواع دیوار سنگی

فایل اتوکد آبجکت انواع دیوار سنگی

فایل اتوکد آبجکت انواع دیوار سنگی

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت آبجکت انواع دیوار سنگی برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت انواع ماشین آلات ساختمانی

فایل اتوکد آبجکت انواع ماشین آلات ساختمانی

فایل اتوکد آبجکت انواع ماشین آلات ساختمانی

فایل اتوکد آبجکت انواع ماشین آلات ساختمانی

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت انواع ماشین آلات ساختمانی برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد طراحی ترمینال فرودگاه

فایل اتوکد طراحی ترمینال فرودگاه

فایل اتوکد طراحی ترمینال فرودگاه

فایل اتوکد طراحی ترمینال فرودگاه

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک ترمینال فرودگاه (دارای پلان‌های دقیق)

این فایل شامل طراحی ترمینال فرودگاه برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد طراحی راه پله مارپیچ

فایل اتوکد طراحی راه پله مارپیچ

فایل اتوکد طراحی راه پله مارپیچ

فایل اتوکد طراحی راه پله مارپیچ

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک راه پله مارپیچ (همراه با جزئیات طراحی)

این فایل شامل طراحی راه پله مارپیچ برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت درخت (دید در پلان)

فایل اتوکد آبجکت درخت (دید در پلان)

فایل اتوکد آبجکت درخت (دید در پلان)

فایل اتوکد آبجکت درخت (دید در پلان)

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت درخت (دید در پلان) برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت درختان زمستانی

فایل اتوکد آبجکت درختان زمستانی

فایل اتوکد آبجکت درختان زمستانی

فایل اتوکد آبجکت درختان زمستانی

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت درختان زمستانی برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد طراحی سالن چند منظوره تئاتر همراه با پلان های دقیق، برش ها و نمای پروژه

فایل اتوکد طراحی سالن چند منظوره تئاتر همراه با پلان های دقیق، برش ها و نمای پروژه

فایل اتوکد طراحی سالن چند منظوره تئاتر همراه با پلان های دقیق، برش ها و نمای پروژه

فایل اتوکد طراحی سالن چند منظوره تئاتر همراه با پلان های دقیق، برش ها و نمای پروژه

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک سالن چند منظوره تئاتر با ظرفیت 1500 نفر (دارای پلان‌های دقیق)

این فایل شامل طراحی سالن چند منظوره تئاتر همراه با پلان های دقیق، برش ها و نمای پروژه برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد طراحی کارخانه لبنیات سازی همراه با پلان دقیق

فایل اتوکد طراحی کارخانه لبنیات سازی همراه با پلان دقیق

فایل اتوکد طراحی کارخانه لبنیات سازی همراه با پلان دقیق

فایل اتوکد طراحی کارخانه لبنیات سازی همراه با پلان دقیق

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک کارخانه لبنیات سازی (دارای پلان دقیق)

این فایل شامل طراحی کارخانه لبنیات سازی همراه با پلان دقیق پروژه برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت چمن

فایل اتوکد آبجکت چمن

فایل اتوکد آبجکت چمن

فایل اتوکد آبجکت چمن

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت چمن برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت تجهیزات تناسب اندام در فضای باز

فایل اتوکد آبجکت تجهیزات تناسب اندام در فضای باز

فایل اتوکد آبجکت تجهیزات تناسب اندام در فضای باز

فایل اتوکد آبجکت تجهیزات تناسب اندام در فضای باز

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت تجهیزات تناسب اندام در فضای باز برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


پاورپوینت منیزیم و آلیاژهای آن

پاورپوینت منیزیم و آلیاژهای آن

پاورپوینت منیزیم و آلیاژهای آن

دانـلـود پاورپوینت مهندسی مواد بـا عـنـوان، منیزیم و آلیاژهای آن

بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت :

Mg و آلیاژهای آن :
Mg سبکترین آلیاژ صنعتی می باشد ،زیرا چگالی آن Tm=651c & 1.74gr/Cm3  & Tb=110sc0   ساختار آن hcp  و شکنندگی در حالت سرد آن بیشتر از AL &CU   می باشد و اکسید آن  Mg0 برای احیای فلزات دیگر کاربرد دارد.
فلز Mg با درجات خلوص بیش از 99.8  از نظر تجاری به سهولت قابل دسترسی می باشد .و در کاربرد های مهندسی به ندرت بدون آلیاژ شدن با فلزات دیگر فابل استفاده می باشد . با توجه به اندازه اتمی آن امکان تشکیل محلول جامد با طیف وسیعی از عناصر متفاوت را فراهم می کند .و همچنین قطر اتمی این فلز 0.320nm   که از عوامل مطلوب و موثر در انحلال عناصر متنوع در Mg  می باشد ...


فایل اتوکد آبجکت دیوار گابیون

فایل اتوکد آبجکت دیوار گابیون

فایل اتوکد آبجکت دیوار گابیون

فایل اتوکد آبجکت دیوار گابیون

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت دیوار گابیون برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت گیاهان بالارونده

فایل اتوکد آبجکت گیاهان بالارونده

فایل اتوکد آبجکت گیاهان بالارونده

فایل اتوکد آبجکت گیاهان بالارونده

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت گیاهان بالارونده برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت مردم

فایل اتوکد آبجکت مردم

فایل اتوکد آبجکت مردم

فایل اتوکد آبجکت مردم

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت مردم برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت کوادکوپتر

فایل اتوکد آبجکت کوادکوپتر

فایل اتوکد آبجکت کوادکوپتر

فایل اتوکد آبجکت کوادکوپتر

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت کوادکوپتر برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت مجسمه های کلاسیک

فایل اتوکد آبجکت مجسمه های کلاسیک

فایل اتوکد آبجکت مجسمه های کلاسیک

فایل اتوکد آبجکت مجسمه های کلاسیک

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت مجسمه های کلاسیک برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد طراحی کتابخانه همراه با پلان های مبلمان شده، برش و نماهای پروژه

فایل اتوکد طراحی کتابخانه همراه با پلان های مبلمان شده، برش و نماهای پروژه

فایل اتوکد طراحی کتابخانه همراه با پلان های مبلمان شده، برش و نماهای پروژه

فایل اتوکد طراحی کتابخانه همراه با پلان های مبلمان شده، برش و نماهای پروژه

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک کتابخانه (دارای پلان های مبلمان شده، برش و نماهای پروژه

این فایل شامل طراحی کتابخانه همراه با پلان های مبلمان شده، برش و نماهای پروژه برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت خودروی مرسدس بنز کلاس s

فایل اتوکد آبجکت خودروی مرسدس بنز کلاس s

فایل اتوکد آبجکت خودروی مرسدس بنز کلاس s

فایل اتوکد آبجکت خودروی مرسدس بنز کلاس s

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت خودروی مرسدس بنز کلاس s برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت خودروی رولز رویس فانتوم 2004

فایل اتوکد آبجکت خودروی رولز رویس فانتوم 2004

فایل اتوکد آبجکت خودروی رولز رویس فانتوم 2004

فایل اتوکد آبجکت خودروی رولز رویس فانتوم 2004

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت خودروی رولز رویس فانتوم 2004 برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت انواع تخت خواب و تشک استاندارد

فایل اتوکد آبجکت انواع تخت خواب و تشک استاندارد

فایل اتوکد آبجکت انواع تخت خواب و تشک استاندارد

فایل اتوکد آبجکت انواع تخت خواب و تشک استاندارد

- مورد استفاده برای طراحی داخلی پلان و برش ها

این فایل مجموعه ای از آبجکت های انواع تخت خواب و تشک استاندارد برای استفاده در طراحی پلان و برش ها می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان ها و برش های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت انواع نیمکت پارک

فایل اتوکد آبجکت انواع نیمکت پارک

فایل اتوکد آبجکت انواع نیمکت پارک

فایل اتوکد آبجکت انواع نیمکت پارک

- مورد استفاده برای طراحی داخلی پلان و برش ها

این فایل مجموعه ای از آبجکت انواع نیمکت پارک برای استفاده در طراحی پلان و برش ها می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان ها و برش های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت خودروی جگوار F-Pace

فایل اتوکد آبجکت خودروی جگوار F-Pace

فایل اتوکد آبجکت خودروی جگوار F-Pace

فایل اتوکد آبجکت خودروی جگوار F-Pace

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت خودروی جگوار F-Pace برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد طراحی کودکستان همراه با پلان ها، برش ها و پرسپکتیو داخلی پروژه

فایل اتوکد طراحی کودکستان همراه با پلان ها، برش ها و پرسپکتیو داخلی پروژه

فایل اتوکد طراحی کودکستان همراه با پلان ها، برش ها و پرسپکتیو داخلی پروژه

فایل اتوکد طراحی کودکستان همراه با پلان ها، برش ها و پرسپکتیو داخلی پروژه

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک کودکستان (دارای پلان ها، برش ها و پرسپکتیو داخلی پروژه)

این فایل شامل طراحی کودکستان همراه با پلان ها، برش ها و پرسپکتیو داخلی پروژه برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد طراحی پارک آبی همراه با همراه با پلان های پروژه

فایل اتوکد طراحی پارک آبی همراه با همراه با پلان های پروژه

فایل اتوکد طراحی پارک آبی همراه با همراه با پلان های پروژه

فایل اتوکد طراحی پارک آبی همراه با همراه با پلان های پروژه

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک پارک آبی (دارای پلان های کامل و دقیق پروژه)

این فایل شامل طراحی پارک آبی همراه با همراه با پلان های پروژه برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 

 


فایل اتوکد آبجکت انواع مبلمان کلاسیک (سری دوم)

فایل اتوکد آبجکت انواع مبلمان کلاسیک (سری دوم)

فایل اتوکد آبجکت انواع مبلمان کلاسیک (سری دوم)

فایل اتوکد آبجکت انواع مبلمان کلاسیک (سری دوم)

- مورد استفاده برای طراحی داخلی پلان و برش ها

این فایل مجموعه ای از آبجکت های انواع انواع مبلمان کلاسیک (سری دوم) برای استفاده در طراحی پلان و برش ها می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان ها و برش ها استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد طراحی استخر کودکان همراه با همراه با پلان ها، نماها و برش های پروژه

فایل اتوکد طراحی استخر کودکان همراه با همراه با پلان ها، نماها و برش های پروژه

فایل اتوکد طراحی استخر کودکان همراه با همراه با پلان ها، نماها و برش های پروژه

فایل اتوکد طراحی استخر کودکان همراه با همراه با پلان ها، نماها و برش های پروژه

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک استخر کودکان (دارای پلان های مبلمان شده و دقیق، نماها، و برش های پروژه)

این فایل شامل طراحی استخر کودکان همراه با همراه با پلان ها، نماها و برش های پروژه برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد طراحی مرکز ورزشی و بدنسازی همراه با پلان ها، نماها و برش های پروژه

فایل اتوکد طراحی مرکز ورزشی و بدنسازی همراه با پلان ها، نماها و برش های پروژه

فایل اتوکد طراحی مرکز ورزشی و بدنسازی همراه با پلان ها، نماها و برش های پروژه

فایل اتوکد طراحی مرکز ورزشی و بدنسازی همراه با پلان ها، نماها و برش های پروژه

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک مرکز ورزشی و بدنسازی (دارای پلان های مبلمان شده و دقیق، نماها، و برش های پروژه)

این فایل شامل طراحی مرکز ورزشی و بدنسازی همراه با پلان ها، نماها و برش های پروژه برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت خودروی سوبارو ایمپرزا 2007

فایل اتوکد آبجکت خودروی سوبارو ایمپرزا 2007

فایل اتوکد آبجکت خودروی سوبارو ایمپرزا 2007

فایل اتوکد آبجکت خودروی سوبارو ایمپرزا 2007

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت خودروی سوبارو ایمپرزا 2007 برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت انواع آب گرمکن

فایل اتوکد آبجکت انواع آب گرمکن

فایل اتوکد آبجکت انواع آب گرمکن

فایل اتوکد آبجکت انواع آب گرمکن

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت انواع آب گرمکن برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی برش های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت انواع کاسه روشویی سرویس بهداشتی

فایل اتوکد آبجکت انواع کاسه روشویی سرویس بهداشتی

فایل اتوکد آبجکت انواع کاسه روشویی سرویس بهداشتی

فایل اتوکد آبجکت انواع کاسه روشویی سرویس بهداشتی

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت انواع کاسه روشویی سرویس بهداشتی برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی برش های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت انواع کاسه روشویی سرویس بهداشتی (نمای جلویی)

فایل اتوکد آبجکت انواع کاسه روشویی سرویس بهداشتی (نمای جلویی)

فایل اتوکد آبجکت انواع کاسه روشویی سرویس بهداشتی (نمای جلویی)

فایل اتوکد آبجکت انواع کاسه روشویی سرویس بهداشتی (نمای جلویی)

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت انواع کاسه روشویی سرویس بهداشتی (نمای جلویی) برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی برش های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت کامیون نظامی

فایل اتوکد آبجکت کامیون نظامی

فایل اتوکد آبجکت کامیون نظامی

فایل اتوکد آبجکت کامیون نظامی

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت کامیون نظامی برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پروژه های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت هلیکوپتر مدل BELL-206B

فایل اتوکد آبجکت هلیکوپتر مدل BELL-206B

فایل اتوکد آبجکت هلیکوپتر مدل BELL-206B

فایل اتوکد آبجکت هلیکوپتر مدل BELL-206B (بالگرد سبک و دو پره بل ۲۰۶)

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت هلیکوپتر مدل BELL-206B برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پروژه های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت انواع استخر کوچک

فایل اتوکد آبجکت انواع استخر کوچک

فایل اتوکد آبجکت انواع استخر کوچک

فایل اتوکد آبجکت انواع استخر کوچک

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت انواع استخر کوچک برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت انواع آینه دیواری (سری دوم)

فایل اتوکد آبجکت انواع آینه دیواری (سری دوم)

فایل اتوکد آبجکت انواع آینه دیواری (سری دوم)

فایل اتوکد آبجکت انواع آینه دیواری (سری دوم)

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت انواع آینه دیواری (سری دوم) برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی برش های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت خودروی مرسدس بنز W123

فایل اتوکد آبجکت خودروی مرسدس بنز W123

فایل اتوکد آبجکت خودروی مرسدس بنز W123

فایل اتوکد آبجکت خودروی مرسدس بنز W123

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت خودروی مرسدس بنز W123 برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت انواع آینه دیواری (سری دوم)

فایل اتوکد آبجکت انواع آینه دیواری (سری دوم)

فایل اتوکد آبجکت انواع آینه دیواری (سری دوم)

فایل اتوکد آبجکت انواع آینه دیواری (سری دوم)

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت انواع آینه دیواری (سری دوم) برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی برش های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت خودروی مرسدس بنز W123

فایل اتوکد آبجکت خودروی مرسدس بنز W123

فایل اتوکد آبجکت خودروی مرسدس بنز W123

فایل اتوکد آبجکت خودروی مرسدس بنز W123

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت خودروی مرسدس بنز W123 برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت ماشین بازویی برای حفر تونل Roadheader

فایل اتوکد آبجکت ماشین بازویی برای حفر تونل Roadheader

فایل اتوکد آبجکت ماشین بازویی برای حفر تونل Roadheader

فایل اتوکد آبجکت ماشین بازویی برای حفر تونل Roadheader

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت ماشین بازویی برای حفر تونل Roadheader برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت خودروی فورد مدل A

فایل اتوکد آبجکت خودروی فورد مدل A

فایل اتوکد آبجکت خودروی فورد مدل A

فایل اتوکد آبجکت خودروی فورد مدل A

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت خودروی فورد مدل A برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت انواع شومینه دیواری مدرن

فایل اتوکد آبجکت انواع شومینه دیواری مدرن

فایل اتوکد آبجکت انواع شومینه دیواری مدرن

فایل اتوکد آبجکت انواع شومینه دیواری مدرن

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت آبجکت انواع شومینه دیواری مدرن برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان های خود استفاده نمایید.

 


پاورپوینت درمورد جزوه درسی فیزیک پایه۲

پاورپوینت درمورد جزوه درسی فیزیک پایه۲

پاورپوینت درمورد جزوه درسی فیزیک پایه۲

پاورپوینت درمورد جزوه درسی فیزیک پایه۲

پاورپوینت درمورد جزوه درسی فیزیک پایه2

پاورپوینت درمورد جزوه درسی فیزیک پایه۲

فایل اتوکد طراحی استخر بازی های المپیک همراه با سایت پلان پروژه، پلان هاف نماها و مقاطع

فایل اتوکد طراحی استخر بازی های المپیک همراه با سایت پلان پروژه، پلان هاف نماها و مقاطع

فایل اتوکد طراحی استخر بازی های المپیک همراه با سایت پلان پروژه، پلان هاف نماها و مقاطع

فایل اتوکد طراحی استخر بازی های المپیک همراه با سایت پلان پروژه، پلان هاف نماها و مقاطع

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک استخر بازی های المپیک (دارای سایت پلان پروژه، پلان هاف نماها و مقاطع)

این فایل شامل طراحی استخر بازی های المپیک همراه با سایت پلان پروژه، پلان هاف نماها و مقاطع برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد طراحی مرکز سلامت همراه با پلان های پروژه و نماها و مقاطع

فایل اتوکد طراحی مرکز سلامت همراه با پلان های پروژه و نماها و مقاطع

فایل اتوکد طراحی مرکز سلامت همراه با پلان های پروژه و نماها و مقاطع

فایل اتوکد طراحی مرکز سلامت همراه با پلان های پروژه و نماها و مقاطع

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک مرکز سلامت (دارای پلان های پروژه و نماها و مقاطع)

این فایل شامل طراحی مرکز سلامت همراه با پلان های پروژه و نماها و مقاطع برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت انواع تلسکوپ

فایل اتوکد آبجکت انواع تلسکوپ

فایل اتوکد آبجکت انواع تلسکوپ

فایل اتوکد آبجکت انواع تلسکوپ

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت انواع تلسکوپ (چندین نمونه تلسکوپ) برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان ها و برش های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت انواع تلسکوپ

فایل اتوکد آبجکت انواع تلسکوپ

فایل اتوکد آبجکت انواع تلسکوپ

فایل اتوکد آبجکت انواع تلسکوپ

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت انواع تلسکوپ (چندین نمونه تلسکوپ) برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان ها و برش های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد طراحی استخر بازی های المپیک همراه با سایت پلان پروژه، پلان هاف نماها و مقاطع

فایل اتوکد طراحی استخر بازی های المپیک همراه با سایت پلان پروژه، پلان هاف نماها و مقاطع

فایل اتوکد طراحی استخر بازی های المپیک همراه با سایت پلان پروژه، پلان هاف نماها و مقاطع

فایل اتوکد طراحی استخر بازی های المپیک همراه با سایت پلان پروژه، پلان هاف نماها و مقاطع

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک استخر بازی های المپیک (دارای سایت پلان پروژه، پلان هاف نماها و مقاطع)

این فایل شامل طراحی استخر بازی های المپیک همراه با سایت پلان پروژه، پلان هاف نماها و مقاطع برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد طراحی مرکز سلامت همراه با پلان های پروژه و نماها و مقاطع

فایل اتوکد طراحی مرکز سلامت همراه با پلان های پروژه و نماها و مقاطع

فایل اتوکد طراحی مرکز سلامت همراه با پلان های پروژه و نماها و مقاطع

فایل اتوکد طراحی مرکز سلامت همراه با پلان های پروژه و نماها و مقاطع

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک مرکز سلامت (دارای پلان های پروژه و نماها و مقاطع)

این فایل شامل طراحی مرکز سلامت همراه با پلان های پروژه و نماها و مقاطع برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت انواع تلسکوپ

فایل اتوکد آبجکت انواع تلسکوپ

فایل اتوکد آبجکت انواع تلسکوپ

فایل اتوکد آبجکت انواع تلسکوپ

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت انواع تلسکوپ (چندین نمونه تلسکوپ) برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان ها و برش های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد طراحی پنجره حفاظی

فایل اتوکد طراحی پنجره حفاظی

فایل اتوکد طراحی پنجره حفاظی

فایل اتوکد طراحی پنجره حفاظی

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک پنجره حفاظی (دارای جزئیات دقیق)

این فایل شامل طراحی پنجره حفاظی برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت خودروی استون مارتین DB4‏

فایل اتوکد آبجکت خودروی استون مارتین DB4‏

فایل اتوکد آبجکت خودروی استون مارتین DB4‏

فایل اتوکد آبجکت خودروی استون مارتین DB4‏

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت خودروی استون مارتین DB4‏ برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان ها و برش های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد طراحی مجتمع تفریحی همراه با سایت پلان پروژه و پلان

فایل اتوکد طراحی مجتمع تفریحی همراه با سایت پلان پروژه و پلان

فایل اتوکد طراحی مجتمع تفریحی همراه با سایت پلان پروژه و پلان

فایل اتوکد طراحی مجتمع تفریحی همراه با سایت پلان پروژه و پلان

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک مجتمع تفریحی (دارای سایت پلان پروژه و پلان)

این فایل شامل طراحی مجتمع تفریحی همراه با سایت پلان پروژه و پلان برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اسکچاپ آبجکت هلیکوپتر

فایل اسکچاپ آبجکت هلیکوپتر

فایل اسکچاپ آبجکت هلیکوپتر

فایل اسکچاپ آبجکت هلیکوپتر

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت هلیکوپتر برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد طراحی ترمینال مسافربری همراه با سایت پلان، پلان، برش ها و نماهای پروژه

فایل اتوکد طراحی ترمینال مسافربری همراه با سایت پلان، پلان، برش ها و نماهای پروژه

فایل اتوکد طراحی ترمینال مسافربری همراه با سایت پلان، پلان، برش ها و نماهای پروژه

فایل اتوکد طراحی ترمینال مسافربری همراه با سایت پلان، پلان، برش ها و نماهای پروژه

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک ترمینال مسافربری اتوبوسرانی (دارای سایت پلان، پلان، برش ها و نماهای پروژه)

این فایل شامل طراحی ترمینال مسافربری همراه با سایت پلان، پلان، برش ها و نماهای پروژه برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت انواع لوکوموتیو

فایل اتوکد آبجکت انواع لوکوموتیو

فایل اتوکد آبجکت انواع لوکوموتیو

فایل اتوکد آبجکت انواع لوکوموتیو

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت انواع لوکوموتیو (نمای یک لوکوموتیو و همچنین برشی از بالا) برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان ها و برش های خود استفاده نمایید.

(کامل ترین پکیج  انواع  لوکوموتیو)

 


فایل اتوکد طراحی مرکز زیبایی و اسپا همراه با پلان ها، برش ها و نماهای پروژه

فایل اتوکد طراحی مرکز زیبایی و اسپا همراه با پلان ها، برش ها و نماهای پروژه

فایل اتوکد طراحی مرکز زیبایی و اسپا همراه با پلان ها، برش ها و نماهای پروژه

فایل اتوکد طراحی مرکز زیبایی و اسپا همراه با پلان ها، برش ها و نماهای پروژه

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک مرکز زیبایی و اسپا (دارای پلان ها، برش ها و نماهای پروژه)

این فایل شامل طراحی مرکز زیبایی و اسپا همراه با پلان ها، برش ها و نماهای پروژه برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد طراحی مرکز تجاری همراه با پلان ها و نماهای پروژه

فایل اتوکد طراحی مرکز تجاری همراه با پلان ها و نماهای پروژه

فایل اتوکد طراحی مرکز تجاری همراه با پلان ها و نماهای پروژه

فایل اتوکد طراحی مرکز تجاری همراه با پلان ها و نماهای پروژه

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک مرکز تجاری (دارای پلان ها و نماهای پروژه)

این فایل شامل طراحی مرکز تجاری همراه با پلان ها و نماهای پروژه برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد طراحی باشگاه ورزشی همراه با پلان های مبلمان شده، نماها و برش ها

فایل اتوکد طراحی باشگاه ورزشی همراه با پلان های مبلمان شده، نماها و برش ها

فایل اتوکد طراحی باشگاه ورزشی همراه با پلان های مبلمان شده، نماها و برش ها

فایل اتوکد طراحی باشگاه ورزشی همراه با پلان های مبلمان شده، نماها و برش ها

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک باشگاه ورزشی (دارای پلان های مبلمان شده و دقیق، نماها و برش ها)

این فایل شامل طراحی باشگاه ورزشی همراه با پلان های مبلمان شده، نماها و برش ها برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت انواع هواپیما و هلی کوپتر

فایل اتوکد آبجکت انواع هواپیما و هلی کوپتر

فایل اتوکد آبجکت انواع هواپیما و هلی کوپتر

فایل اتوکد آبجکت انواع هواپیما و هلی کوپتر

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت انواع هواپیما و هلی کوپتر (هواپیمای مسافربری، هواپیمای نظامی، انواع هلی کوپیتر و بالن و...) برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان ها و برش های خود استفاده نمایید.

(کامل ترین پکیج  انواع هواپیما و هلی کوپتر)

 


فایل اسکچاپ طراحی استادیوم فوتبال

فایل اسکچاپ طراحی استادیوم فوتبال

فایل اسکچاپ طراحی استادیوم فوتبال

فایل اسکچاپ طراحی استادیوم فوتبال

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک طراحی استادیوم فوتبال

این فایل شامل طراحی طراحی استادیوم فوتبال همراه با تمام جزئیات موردنیاز برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


دانلود پروژه پریمیر پرو مجموعه 100 ترانزیشن زیبا همراه با افکت های صوتی Transitions

دانلود پروژه پریمیر پرو مجموعه 100 ترانزیشن زیبا همراه با افکت های صوتی Transitions

دانلود پروژه پریمیر پرو مجموعه 100 ترانزیشن زیبا همراه با افکت های صوتی  Transitions

دانلود پروژه پریمیر پرو مجموعه 100 ترانزیشن زیبا همراه با افکت های صوتی  Transitions

حجم فایل پس از خارج سازی از حالت فشرده: 22 مگابایت

سازگار با افترافکت و پریمیر CS5 و بالاتر

بدون نیاز به پلاگین اضافه

کیفیت تصویر: 1920 × 1080

قابلیت تعویض ترانزیشن ها

سفارشی سازی بسیار آسان

راهنمای آموزشی: دارد

تصاویر پیش نمایش: ندارد


فایل اتوکد طراحی برج ایفل

فایل اتوکد طراحی برج ایفل

فایل اتوکد طراحی برج ایفل

فایل اتوکد طراحی برج ایفل

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل طراحی برج ایفل برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان ها و برش های خود استفاده نمایید.

 

برج ایفل بی‌تردید نماد فرانسه و پاریس است؛ این برج به مناسبت یکصدمین انقلاب مردم فرانسه ساخته شد. نام این برج در واقع از نام سازنده‌ی آن یعنی گوستاو ایفیل (Gustavo Eiffel) گرفته شده و از نکات جالب آن این است که این برج جزو عجایب دنیا به شمار می‌رود. ارتفاع این برج ۳۲۴ متر و تعداد پله‌های آن ۱۶۶۵ عدد است.

مکانی زیبا و دیدنی که بعد از ۲۶ ماه کار مداوم در سال ۱۸۸۹ میلادی افتتاح شد. گفتنی است که تاکنون بیش از ۲۰۰ میلیون نفر از این برج که به یکی از معروف‌ترین و محبوب‌ترین جاذبه‌های گردشگری در فرانسه تبدیل شده است، بازدید کرده‌اند. اگر روزی خواستید از آسانسور این برج ۳۲۴ متری استفاده کنید، باید بدانید که آسانسورها از زمان افتتاح تا امروز تعویض نشده‌اند.

 

 


فایل اتوکد آبجکت شناور کاتاماران یا قایق دو بدنه

فایل اتوکد آبجکت شناور کاتاماران یا قایق دو بدنه

فایل اتوکد آبجکت شناور کاتاماران یا قایق دو بدنه

فایل اتوکد آبجکت شناور کاتاماران یا قایق دو بدنه

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت شناور کاتاماران یا قایق دو بدنه (کلک یا جسم شناور در آب) برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان ها و برش های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت صندلی و کاناپه مدرن

فایل اتوکد آبجکت صندلی و کاناپه مدرن

فایل اتوکد آبجکت صندلی و کاناپه مدرن

فایل اتوکد آبجکت صندلی و کاناپه مدرن

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت صندلی و کاناپه مدرن برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان ها و برش های خود استفاده نمایید.

 


فایل PDF کتاب Building Codes Illustrated

فایل PDF کتاب Building Codes Illustrated

فایل PDF کتاب Building Codes Illustrated

فایل PDF کتاب Building Codes Illustrated

نویسنده : Ching, Francis D. K.; Winkel, Steven R

ویرایش : 1

سال انتشار : 2016

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 451

انتشارات : John Wiley & Sons

 

توضیحات این کتاب در سایت Amazon:

Building Codes Illustrated: A Guide to the 2015 International Building Code, Fifth Edition is a bestselling complement to the International Building Code, or IBC. Designed to give you an insider's look at the origins of the IBC, how it can be interpreted, and how it applies to design and construction, this updated text offers new information regarding hazmat occupancies, hospitals, and nursing homes, major changes to how building heights and areas are presented, as well as means of egress, and the latest information on building materials, interior environments, and structural provisions. Francis D.K. Ching's distinctive illustrations and the code expertise of Steven Winkel, FAIA, give students and professionals in architecture, interior design, construction, and engineering industries a user-friendly, easy-to-use guide to fundamentally understanding the 2015 IBC.

Building codes and standards serve to establish minimum regulations that emphasize performance while prioritizing public health and safety. Updated every three years, the IBC is the most important reference that you can leverage throughout your career in architecture, design, or engineering. The IBC is a national 'model building code' which is adopted in some form by most building permit jurisdictions across the nation and in several foreign countries.

  • Access the updated regulations reflected in the 2015 IBC
  • Explore how the IBC was developed, and why it is an important component of so many industries
  • Identify the areas of the IBC that have undergone the most change, such as the presentation of building heights and areas, along with changes to means of egress provisions
  • Easily navigate and digest the information with full illustrations

Building Codes Illustrated: A Guide to the 2015 International Building Code, Fifth Edition is a practical, fully illustrated reference that guides you through the latest in building code regulations.

 


فایل اتوکد آبجکت خودروی آئودی مدل های A4،S3 و A6

فایل اتوکد آبجکت خودروی آئودی مدل های A4،S3 و A6

فایل اتوکد آبجکت خودروی آئودی مدل های A4،S3 و A6

فایل اتوکد آبجکت خودروی آئودی مدل های A4،S3 و A6

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت خودروی آئودی مدل های A4،S3 و A6 برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان ها و برش های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت اسباب بازی کودکان

فایل اتوکد آبجکت اسباب بازی کودکان

فایل اتوکد آبجکت اسباب بازی کودکان

فایل اتوکد آبجکت اسباب بازی کودکان

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت اسباب بازی کودکان برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان ها و برش های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت کشتی کارگو (کشتی باربری)

فایل اتوکد آبجکت کشتی کارگو (کشتی باربری)

فایل اتوکد آبجکت کشتی کارگو (کشتی باربری)

فایل اتوکد آبجکت کشتی کارگو (کشتی باربری)

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت کشتی کارگو (کشتی باربری) برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان ها و برش های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد طراحی پردیس سینمایی همراه با پلان دقیق و اصولی

فایل اتوکد طراحی پردیس سینمایی همراه با پلان دقیق و اصولی

فایل اتوکد طراحی پردیس سینمایی همراه با پلان دقیق و اصولی

فایل اتوکد طراحی پردیس سینمایی همراه با پلان دقیق و اصولی

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک پردیس سینمایی (دارای پلان دقیق و مبلمان شده)

این فایل شامل طراحی پردیس سینمایی همراه با پلان دقیق و اصولی برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد طراحی مجتمع فرهنگی و هنری همراه با پلان های پروژه، نماها و برش ها

فایل اتوکد طراحی مجتمع فرهنگی و هنری همراه با پلان های پروژه، نماها و برش ها

فایل اتوکد طراحی مجتمع فرهنگی و هنری همراه با پلان های پروژه، نماها و برش ها

فایل اتوکد طراحی مجتمع فرهنگی و هنری همراه با پلان های پروژه، نماها و برش ها

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک مجتمع فرهنگی و هنری(دارای پلان های پروژه، نماها و برش ها)

این فایل شامل طراحی مجتمع فرهنگی و هنری همراه با پلان های پروژه، نماها و برش ها برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت خودروی پورشه باکستر 2000

فایل اتوکد آبجکت خودروی پورشه باکستر 2000

فایل اتوکد آبجکت خودروی پورشه باکستر 2000

فایل اتوکد خودروی پورشه باکستر 2000

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت خودروی پورشه باکستر 2000 برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان ها و برش های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد طراحی باکس راه پله

فایل اتوکد طراحی باکس راه پله

فایل اتوکد طراحی باکس راه پله

فایل اتوکد طراحی باکس راه پله

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک باکس راه پله (دارای پلان و برش)

این فایل شامل طراحی باکس راه پله برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد طراحی اتاق کنفرانس همراه با پلان و برش ها

فایل اتوکد طراحی اتاق کنفرانس همراه با پلان و برش ها

فایل اتوکد طراحی اتاق کنفرانس همراه با پلان و برش ها

فایل اتوکد طراحی اتاق کنفرانس همراه با پلان و برش ها

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک اتاق کنفرانس (دارای پلان و برش های پروژه)

این فایل شامل طراحی اتاق کنفرانس همراه با پلان و برش ها برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد طراحی سالن کنسرت دایره ای شکل همراه با پلان ها و برش ها

فایل اتوکد طراحی سالن کنسرت دایره ای شکل همراه با پلان ها و برش ها

فایل اتوکد طراحی سالن کنسرت دایره ای شکل همراه با پلان ها و برش ها

فایل اتوکد طراحی سالن کنسرت دایره ای شکل همراه با پلان ها و برش ها

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک سالن کنسرت (دارای پلان ها و برش های پروژه)

این فایل شامل طراحی سالن کنسرت دایره ای شکل همراه با پلان ها و برش ها برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت جت اسکی

فایل اتوکد آبجکت جت اسکی

فایل اتوکد آبجکت جت اسکی

فایل اتوکد آبجکت جت اسکی

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت جت اسکی برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان ها و برش های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت خودروی Shelby Cobra

فایل اتوکد آبجکت خودروی Shelby Cobra

فایل اتوکد آبجکت خودروی Shelby Cobra

فایل اتوکد آبجکت خودروی Shelby Cobra

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت خودروی Shelby Cobra برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان ها و برش های خود استفاده نمایید.

 


فایل اسکچاپ طراحی فضای اداری همراه با مبلمان موردنیاز

فایل اسکچاپ طراحی فضای اداری همراه با مبلمان موردنیاز

فایل اسکچاپ طراحی فضای اداری همراه با مبلمان موردنیاز

فایل اسکچاپ طراحی فضای اداری همراه با مبلمان موردنیاز

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک فضای اداری (همراه با مبلمان موردنیاز)

این فایل شامل طراحی فضای اداری همراه با مبلمان موردنیاز برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد طراحی استخر رو باز همراه با پلان کامل پروژه، برش ها و نماها

فایل اتوکد طراحی استخر رو باز همراه با پلان کامل پروژه، برش ها و نماها

فایل اتوکد طراحی استخر رو باز همراه با پلان کامل پروژه، برش ها و نماها

فایل اتوکد طراحی استخر رو باز همراه با پلان کامل پروژه، برش ها و نماها

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک استخر رو باز (دارای پلان طراحی شده، برش ها و نماهای پروژه)

این فایل شامل طراحی استخر رو باز همراه با پلان کامل پروژه، برش ها و نماها برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت اسب سوار

فایل اتوکد آبجکت اسب سوار

فایل اتوکد آبجکت اسب سوار

فایل اتوکد آبجکت اسب سوار

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت اسب سوار برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت عایق دیوار (جزئیات عایق دیوار)

فایل اتوکد آبجکت عایق دیوار (جزئیات عایق دیوار)

فایل اتوکد آبجکت عایق دیوار (جزئیات عایق دیوار)

فایل اتوکد آبجکت عایق دیوار (جزئیات عایق دیوار)

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت عایق دیوار (جزئیات عایق دیوار) برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان ها و برش های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد طراحی استخر المپیک همراه با طراحی سایت پروژه، پلان، برش ها و نماها

فایل اتوکد طراحی استخر المپیک همراه با طراحی سایت پروژه، پلان، برش ها و نماها

فایل اتوکد طراحی استخر المپیک همراه با طراحی سایت پروژه، پلان، برش ها و نماها

فایل اتوکد طراحی استخر المپیک همراه با طراحی سایت پروژه، پلان، برش ها و نماها

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک استخر المپیک (دارای سایت پلان طراحی شده، پلان، برش ها و نماهای پروژه)

این فایل شامل طراحی استخر المپیک همراه با طراحی سایت پروژه، پلان، برش ها و نماها برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد طراحی استادیوم تنیس همراه با سایت پلان طراحی شده، پلان ها و نماهای پروژه

فایل اتوکد طراحی استادیوم تنیس همراه با سایت پلان طراحی شده، پلان ها و نماهای پروژه

فایل اتوکد طراحی استادیوم تنیس همراه با سایت پلان طراحی شده، پلان ها و نماهای پروژه

فایل اتوکد طراحی استادیوم تنیس همراه با سایت پلان طراحی شده، پلان ها و نماهای پروژه

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک استادیوم تنیس (دارای سایت پلان طراحی شده، پلان ها و نماهای پروژه)

این فایل شامل طراحی استادیوم تنیس همراه با سایت پلان طراحی شده، پلان ها و نماهای پروژه برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد طراحی استادیوم تنیس همراه با سایت پلان طراحی شده، پلان ها و نماهای پروژه

فایل اتوکد طراحی استادیوم تنیس همراه با سایت پلان طراحی شده، پلان ها و نماهای پروژه

فایل اتوکد طراحی استادیوم تنیس همراه با سایت پلان طراحی شده، پلان ها و نماهای پروژه

فایل اتوکد طراحی استادیوم تنیس همراه با سایت پلان طراحی شده، پلان ها و نماهای پروژه

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک استادیوم تنیس (دارای سایت پلان طراحی شده، پلان ها و نماهای پروژه)

این فایل شامل طراحی استادیوم تنیس همراه با سایت پلان طراحی شده، پلان ها و نماهای پروژه برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت انواع کتاب

فایل اتوکد آبجکت انواع کتاب

فایل اتوکد آبجکت انواع کتاب

فایل اتوکد آبجکت انواع کتاب

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت انواع کتاب برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان ها و برش های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت انواع آینه دیواری

فایل اتوکد آبجکت انواع آینه دیواری

فایل اتوکد آبجکت انواع آینه دیواری

فایل اتوکد آبجکت انواع آینه دیواری

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت انواع آینه دیواری برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان ها و برش های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت انواع روشویی و آینه سرویس بهداشتی

فایل اتوکد آبجکت انواع روشویی و آینه سرویس بهداشتی

فایل اتوکد آبجکت انواع روشویی و آینه سرویس بهداشتی

فایل اتوکد آبجکت انواع روشویی و آینه سرویس بهداشتی

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت انواع روشویی و آینه سرویس بهداشتی برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان ها و برش های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد طراحی مرکز بهداشت همراه با پلان های دقیق، برش ها، نماها و رندرهای خارجی و داخلی از پروژه

فایل اتوکد طراحی مرکز بهداشت همراه با پلان های دقیق، برش ها، نماها و رندرهای خارجی و داخلی از پروژه

فایل اتوکد طراحی مرکز بهداشت همراه با پلان های دقیق، برش ها، نماها و رندرهای خارجی و داخلی از پروژه

فایل اتوکد طراحی مرکز بهداشت همراه با پلان های دقیق، برش ها، نماها و رندرهای خارجی و داخلی از پروژه

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک مرکز بهداشت (دارای پلان های دقیق و کامل، برش ها، نماها، جزئیات اجرایی و رندرهای خارجی و داخلی از پروژه)

این فایل شامل طراحی مرکز بهداشت همراه با پلان های دقیق، برش ها، نماها و رندرهای خارجی و داخلی از پروژه برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت انواع چراغ آویز

فایل اتوکد آبجکت انواع چراغ آویز

فایل اتوکد آبجکت انواع چراغ آویز

فایل اتوکد آبجکت انواع چراغ آویز

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت انواع چراغ آویز برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی برش های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد جزئیات طراحی کابینت آشپزخانه (جزئیات طراحی و اجرا)

فایل اتوکد جزئیات طراحی کابینت آشپزخانه (جزئیات طراحی و اجرا)

فایل اتوکد جزئیات طراحی کابینت آشپزخانه (جزئیات طراحی و اجرا)

فایل اتوکد جزئیات طراحی کابینت آشپزخانه (جزئیات طراحی و اجرا)

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی کابینت آشپزخانه (دارای جزئیات طراحی و اجرای دقیق)

این فایل شامل جزئیات طراحی کابینت آشپزخانه (جزئیات طراحی و اجرا) برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد جزئیات طراحی کابینت آشپزخانه (جزئیات طراحی و اجرا)

فایل اتوکد جزئیات طراحی کابینت آشپزخانه (جزئیات طراحی و اجرا)

فایل اتوکد جزئیات طراحی کابینت آشپزخانه (جزئیات طراحی و اجرا)

فایل اتوکد جزئیات طراحی کابینت آشپزخانه (جزئیات طراحی و اجرا)

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی کابینت آشپزخانه (دارای جزئیات طراحی و اجرای دقیق)

این فایل شامل جزئیات طراحی کابینت آشپزخانه (جزئیات طراحی و اجرا) برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد طراحی استادیوم ورزشی همراه با پلان های دقیق و برش

فایل اتوکد طراحی استادیوم ورزشی همراه با پلان های دقیق و برش

فایل اتوکد طراحی استادیوم ورزشی همراه با پلان های دقیق و برش

فایل اتوکد طراحی استادیوم ورزشی همراه با پلان های دقیق و برش

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک استادیوم ورزشی (دارای پلان های کامل و جامع شامل فضاهای موردنیاز برای یک استادیوم ورزشی و نیز برش دقیق از پروژه)

این فایل شامل طراحی استادیوم ورزشی همراه با پلان های دقیق و برش برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد طراحی مدرسه موسیقی همراه با پلان های اصولی و کامل

فایل اتوکد طراحی مدرسه موسیقی همراه با پلان های اصولی و کامل

فایل اتوکد طراحی مدرسه موسیقی همراه با پلان های اصولی و کامل

فایل اتوکد طراحی مدرسه موسیقی همراه با پلان های اصولی و کامل

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک مدرسه موسیقی (دارای پلان های کامل و جامع شامل فضاهای موردنیاز برای یک مدرسه موسیقی از جمله کلاس های تمرین، آمفی تئاتر و...)

این فایل شامل طراحی مدرسه موسیقی همراه با پلان های اصولی و کامل برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت صندلی های طراحی شده و مدرن

فایل اتوکد آبجکت صندلی های طراحی شده و مدرن

فایل اتوکد آبجکت صندلی های طراحی شده و مدرن

فایل اتوکد آبجکت صندلی های طراحی شده و مدرن

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت صندلی های طراحی شده و مدرن برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان ها و برش های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت تراموای برقی

فایل اتوکد آبجکت تراموای برقی

فایل اتوکد آبجکت تراموای برقی

فایل اتوکد آبجکت تراموای برقی

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت تراموای برقی برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان ها و برش های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد طراحی هتل پنج ستاره همراه با تمامی جزئیات طراحی و اجرایی

فایل اتوکد طراحی هتل پنج ستاره همراه با تمامی جزئیات طراحی و اجرایی

فایل اتوکد طراحی هتل پنج ستاره همراه با تمامی جزئیات طراحی و اجرایی

فایل اتوکد طراحی هتل پنج ستاره همراه با تمامی جزئیات طراحی و اجرایی

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک هتل پنج ستاره (دارای پلان ها و برش های کاملا دقیق)

این فایل شامل طراحی هتل پنج ستاره همراه با تمامی جزئیات طراحی و اجرایی برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت میز و صندلی کافه و رستوران

فایل اتوکد آبجکت میز و صندلی کافه و رستوران

فایل اتوکد آبجکت میز و صندلی کافه و رستوران

فایل اتوکد آبجکت میز و صندلی کافه و رستوران

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت آرتیست سه پایه نقاشی برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت سه پایه نقاشی

فایل اتوکد آبجکت سه پایه نقاشی

فایل اتوکد آبجکت سه پایه نقاشی

فایل اتوکد آبجکت سه پایه نقاشی

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت آرتیست سه پایه نقاشی برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت سه پایه نقاشی

فایل اتوکد آبجکت سه پایه نقاشی

فایل اتوکد آبجکت سه پایه نقاشی

فایل اتوکد آبجکت سه پایه نقاشی

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت آرتیست سه پایه نقاشی برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان های خود استفاده نمایید.

 


فایل طراحی ایستگاه اتوبوس (دارای فرمت های AutoCAD، SketchUp و 3ds Max)

فایل طراحی ایستگاه اتوبوس (دارای فرمت های AutoCAD، SketchUp و 3ds Max)

فایل طراحی ایستگاه اتوبوس (دارای فرمت های AutoCAD، SketchUp و 3ds Max)

فایل طراحی ایستگاه اتوبوس (دارای فرمت های AutoCAD، SketchUp و 3ds Max)

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای برای طراحی یک ایستگاه اتوبوس

این فایل طراحی ایستگاه اتوبوس همراه با فرمت های AutoCAD، SketchUp و 3ds Max برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت پالت

فایل اتوکد آبجکت پالت

فایل اتوکد آبجکت پالت

فایل اتوکد آبجکت پالت 

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت پالت (یک سازه مسطح جهت حمل و نقل که حین حمل محصولات توسط لیفتراک، جک پالت، لودر و دیگر دستگاه‌های بالابر یا یک جرثقیل از محصولات در یک ساختار پایدار پشتیبانی می‌ کند.) برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت انواع عناصر تزئینی و دکوراتیو

فایل اتوکد آبجکت انواع عناصر تزئینی و دکوراتیو

فایل اتوکد آبجکت انواع عناصر تزئینی و دکوراتیو

فایل اتوکد آبجکت انواع عناصر تزئینی و دکوراتیو

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت انواع عناصر تزئینی و دکوراتیو برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت طراحی بام سبز (Roof gardens) سری دوم

فایل اتوکد آبجکت طراحی بام سبز (Roof gardens) سری دوم

فایل اتوکد آبجکت طراحی بام سبز (Roof gardens) سری دوم

فایل اتوکد آبجکت طراحی بام سبز (Roof gardens) سری دوم

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت طراحی بام سبز (Roof gardens) برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت پرسوناژ دوچرخه سوار

فایل اتوکد آبجکت پرسوناژ دوچرخه سوار

فایل اتوکد آبجکت پرسوناژ دوچرخه سوار

فایل اتوکد آبجکت پرسوناژ دوچرخه سوار

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت پرسوناژ دوچرخه سوار برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت انواع توالت فرنگی

فایل اتوکد آبجکت انواع توالت فرنگی

فایل اتوکد آبجکت انواع توالت فرنگی

فایل اتوکد آبجکت انواع توالت فرنگی

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت انواع توالت فرنگی برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت انواع چتر ساحلی

فایل اتوکد آبجکت انواع چتر ساحلی

فایل اتوکد آبجکت انواع چتر ساحلی

فایل اتوکد آبجکت انواع چتر ساحلی

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت انواع چتر ساحلی برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت انواع میزهای ناهارخوری

فایل اتوکد آبجکت انواع میزهای ناهارخوری

فایل اتوکد آبجکت انواع میزهای ناهارخوری

فایل اتوکد آبجکت انواع میزهای ناهارخوری

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت انواع میزهای ناهارخوری برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت طراحی سقف شیشه ای

فایل اتوکد آبجکت طراحی سقف شیشه ای

فایل اتوکد آبجکت طراحی سقف شیشه ای

فایل اتوکد آبجکت طراحی سقف شیشه ای

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت طراحی سقف شیشه ای برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت خودروی کیا اپتیما 2017

فایل اتوکد آبجکت خودروی کیا اپتیما 2017

فایل اتوکد آبجکت خودروی کیا اپتیما 2017

فایل اتوکد آبجکت خودروی کیا اپتیما 2017

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت خودروی کیا اپتیما 2017 برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت انواع الگوهای تزئینی گرد

فایل اتوکد آبجکت انواع الگوهای تزئینی گرد

فایل اتوکد آبجکت انواع الگوهای تزئینی گرد

فایل اتوکد آبجکت انواع الگوهای تزئینی گرد

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت انواع الگوهای تزئینی گرد برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت انواع گرمکن حوله

فایل اتوکد آبجکت انواع گرمکن حوله

فایل اتوکد آبجکت انواع گرمکن حوله

فایل اتوکد آبجکت انواع گرمکن حوله

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت انواع گرمکن حوله برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت انواع ستون های معماری کلاسیک

فایل اتوکد آبجکت انواع ستون های معماری کلاسیک

فایل اتوکد آبجکت انواع ستون های معماری کلاسیک

فایل اتوکد آبجکت انواع ستون های معماری کلاسیک

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت انواع ستون های معماری کلاسیک برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت انواع پرسوناژ انسان (دید پلان)

فایل اتوکد آبجکت انواع پرسوناژ انسان (دید پلان)

فایل اتوکد آبجکت انواع پرسوناژ انسان (دید پلان)

فایل اتوکد آبجکت انواع پرسوناژ انسان (دید پلان)

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت انواع پرسوناژ انسان (دید پلان) برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت انواع آیفون تصویری

فایل اتوکد آبجکت انواع آیفون تصویری

فایل اتوکد آبجکت انواع آیفون تصویری

فایل اتوکد آبجکت انواع آیفون تصویری

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت انواع آیفون تصویری برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت انواع آیفون تصویری

فایل اتوکد آبجکت انواع آیفون تصویری

فایل اتوکد آبجکت انواع آیفون تصویری

فایل اتوکد آبجکت انواع آیفون تصویری

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت انواع آیفون تصویری برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد طراحی باغ

فایل اتوکد طراحی باغ

فایل اتوکد طراحی باغ

فایل اتوکد طراحی باغ

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک باغ (دارای پلان دقیق)

این فایل شامل طراحی باغ برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت انواع پرسوناژ انسان

فایل اتوکد آبجکت انواع پرسوناژ انسان

فایل اتوکد آبجکت انواع پرسوناژ انسان

فایل اتوکد آبجکت انواع دیوار سنگی

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت انواع پرسوناژ انسان برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت انواع ماشین آلات ساختمانی

فایل اتوکد آبجکت انواع ماشین آلات ساختمانی

فایل اتوکد آبجکت انواع ماشین آلات ساختمانی

فایل اتوکد آبجکت انواع ماشین آلات ساختمانی

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت انواع ماشین آلات ساختمانی برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد طراحی ترمینال فرودگاه

فایل اتوکد طراحی ترمینال فرودگاه

فایل اتوکد طراحی ترمینال فرودگاه

فایل اتوکد طراحی ترمینال فرودگاه

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک ترمینال فرودگاه (دارای پلان‌های دقیق)

این فایل شامل طراحی ترمینال فرودگاه برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد طراحی ترمینال فرودگاه

فایل اتوکد طراحی ترمینال فرودگاه

فایل اتوکد طراحی ترمینال فرودگاه

فایل اتوکد طراحی ترمینال فرودگاه

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک ترمینال فرودگاه (دارای پلان‌های دقیق)

این فایل شامل طراحی ترمینال فرودگاه برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد طراحی راه پله مارپیچ

فایل اتوکد طراحی راه پله مارپیچ

فایل اتوکد طراحی راه پله مارپیچ

فایل اتوکد طراحی راه پله مارپیچ

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک راه پله مارپیچ (همراه با جزئیات طراحی)

این فایل شامل طراحی راه پله مارپیچ برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت درخت (دید در پلان)

فایل اتوکد آبجکت درخت (دید در پلان)

فایل اتوکد آبجکت درخت (دید در پلان)

فایل اتوکد آبجکت درخت (دید در پلان)

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت درخت (دید در پلان) برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد طراحی سالن چند منظوره تئاتر همراه با پلان های دقیق، برش ها و نمای پروژه

فایل اتوکد طراحی سالن چند منظوره تئاتر همراه با پلان های دقیق، برش ها و نمای پروژه

فایل اتوکد طراحی سالن چند منظوره تئاتر همراه با پلان های دقیق، برش ها و نمای پروژه

فایل اتوکد طراحی سالن چند منظوره تئاتر همراه با پلان های دقیق، برش ها و نمای پروژه

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک سالن چند منظوره تئاتر با ظرفیت 1500 نفر (دارای پلان‌های دقیق)

این فایل شامل طراحی سالن چند منظوره تئاتر همراه با پلان های دقیق، برش ها و نمای پروژه برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد طراحی سالن چند منظوره تئاتر همراه با پلان های دقیق، برش ها و نمای پروژه

فایل اتوکد طراحی سالن چند منظوره تئاتر همراه با پلان های دقیق، برش ها و نمای پروژه

فایل اتوکد طراحی سالن چند منظوره تئاتر همراه با پلان های دقیق، برش ها و نمای پروژه

فایل اتوکد طراحی سالن چند منظوره تئاتر همراه با پلان های دقیق، برش ها و نمای پروژه

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک سالن چند منظوره تئاتر با ظرفیت 1500 نفر (دارای پلان‌های دقیق)

این فایل شامل طراحی سالن چند منظوره تئاتر همراه با پلان های دقیق، برش ها و نمای پروژه برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد طراحی کارخانه لبنیات سازی همراه با پلان دقیق

فایل اتوکد طراحی کارخانه لبنیات سازی همراه با پلان دقیق

فایل اتوکد طراحی کارخانه لبنیات سازی همراه با پلان دقیق

فایل اتوکد طراحی کارخانه لبنیات سازی همراه با پلان دقیق

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک کارخانه لبنیات سازی (دارای پلان دقیق)

این فایل شامل طراحی کارخانه لبنیات سازی همراه با پلان دقیق پروژه برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت چمن

فایل اتوکد آبجکت چمن

فایل اتوکد آبجکت چمن

فایل اتوکد آبجکت چمن

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت چمن برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت تجهیزات تناسب اندام در فضای باز

فایل اتوکد آبجکت تجهیزات تناسب اندام در فضای باز

فایل اتوکد آبجکت تجهیزات تناسب اندام در فضای باز

فایل اتوکد آبجکت تجهیزات تناسب اندام در فضای باز

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت تجهیزات تناسب اندام در فضای باز برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت تجهیزات تناسب اندام در فضای باز

فایل اتوکد آبجکت تجهیزات تناسب اندام در فضای باز

فایل اتوکد آبجکت تجهیزات تناسب اندام در فضای باز

فایل اتوکد آبجکت تجهیزات تناسب اندام در فضای باز

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت تجهیزات تناسب اندام در فضای باز برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت کپسول آتش نشانی

فایل اتوکد آبجکت کپسول آتش نشانی

فایل اتوکد آبجکت کپسول آتش نشانی

فایل اتوکد آبجکت کپسول آتش نشانی

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت کپسول آتش نشانی برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت دیوار گابیون

فایل اتوکد آبجکت دیوار گابیون

فایل اتوکد آبجکت دیوار گابیون

فایل اتوکد آبجکت دیوار گابیون

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت دیوار گابیون برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت گیاهان بالارونده

فایل اتوکد آبجکت گیاهان بالارونده

فایل اتوکد آبجکت گیاهان بالارونده

فایل اتوکد آبجکت گیاهان بالارونده

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت گیاهان بالارونده برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت مردم

فایل اتوکد آبجکت مردم

فایل اتوکد آبجکت مردم

فایل اتوکد آبجکت مردم

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت مردم برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت کوادکوپتر

فایل اتوکد آبجکت کوادکوپتر

فایل اتوکد آبجکت کوادکوپتر

فایل اتوکد آبجکت کوادکوپتر

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت کوادکوپتر برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت مجسمه های کلاسیک

فایل اتوکد آبجکت مجسمه های کلاسیک

فایل اتوکد آبجکت مجسمه های کلاسیک

فایل اتوکد آبجکت مجسمه های کلاسیک

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت مجسمه های کلاسیک برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد طراحی کتابخانه همراه با پلان های مبلمان شده، برش و نماهای پروژه

فایل اتوکد طراحی کتابخانه همراه با پلان های مبلمان شده، برش و نماهای پروژه

فایل اتوکد طراحی کتابخانه همراه با پلان های مبلمان شده، برش و نماهای پروژه

فایل اتوکد طراحی کتابخانه همراه با پلان های مبلمان شده، برش و نماهای پروژه

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک کتابخانه (دارای پلان های مبلمان شده، برش و نماهای پروژه

این فایل شامل طراحی کتابخانه همراه با پلان های مبلمان شده، برش و نماهای پروژه برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت خودروی مرسدس بنز کلاس s

فایل اتوکد آبجکت خودروی مرسدس بنز کلاس s

فایل اتوکد آبجکت خودروی مرسدس بنز کلاس s

فایل اتوکد آبجکت خودروی مرسدس بنز کلاس s

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت خودروی مرسدس بنز کلاس s برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت خودروی رولز رویس فانتوم 2004

فایل اتوکد آبجکت خودروی رولز رویس فانتوم 2004

فایل اتوکد آبجکت خودروی رولز رویس فانتوم 2004

فایل اتوکد آبجکت خودروی رولز رویس فانتوم 2004

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت خودروی رولز رویس فانتوم 2004 برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت انواع تخت خواب و تشک استاندارد

فایل اتوکد آبجکت انواع تخت خواب و تشک استاندارد

فایل اتوکد آبجکت انواع تخت خواب و تشک استاندارد

فایل اتوکد آبجکت انواع تخت خواب و تشک استاندارد

- مورد استفاده برای طراحی داخلی پلان و برش ها

این فایل مجموعه ای از آبجکت های انواع تخت خواب و تشک استاندارد برای استفاده در طراحی پلان و برش ها می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان ها و برش های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت انواع نیمکت پارک

فایل اتوکد آبجکت انواع نیمکت پارک

فایل اتوکد آبجکت انواع نیمکت پارک

فایل اتوکد آبجکت انواع نیمکت پارک

- مورد استفاده برای طراحی داخلی پلان و برش ها

این فایل مجموعه ای از آبجکت انواع نیمکت پارک برای استفاده در طراحی پلان و برش ها می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان ها و برش های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت خودروی جگوار F-Pace

فایل اتوکد آبجکت خودروی جگوار F-Pace

فایل اتوکد آبجکت خودروی جگوار F-Pace

فایل اتوکد آبجکت خودروی جگوار F-Pace

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت خودروی جگوار F-Pace برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت خودروی جگوار F-Pace

فایل اتوکد آبجکت خودروی جگوار F-Pace

فایل اتوکد آبجکت خودروی جگوار F-Pace

فایل اتوکد آبجکت خودروی جگوار F-Pace

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت خودروی جگوار F-Pace برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد طراحی کودکستان همراه با پلان ها، برش ها و پرسپکتیو داخلی پروژه

فایل اتوکد طراحی کودکستان همراه با پلان ها، برش ها و پرسپکتیو داخلی پروژه

فایل اتوکد طراحی کودکستان همراه با پلان ها، برش ها و پرسپکتیو داخلی پروژه

فایل اتوکد طراحی کودکستان همراه با پلان ها، برش ها و پرسپکتیو داخلی پروژه

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک کودکستان (دارای پلان ها، برش ها و پرسپکتیو داخلی پروژه)

این فایل شامل طراحی کودکستان همراه با پلان ها، برش ها و پرسپکتیو داخلی پروژه برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد طراحی پارک آبی همراه با همراه با پلان های پروژه

فایل اتوکد طراحی پارک آبی همراه با همراه با پلان های پروژه

فایل اتوکد طراحی پارک آبی همراه با همراه با پلان های پروژه

فایل اتوکد طراحی پارک آبی همراه با همراه با پلان های پروژه

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک پارک آبی (دارای پلان های کامل و دقیق پروژه)

این فایل شامل طراحی پارک آبی همراه با همراه با پلان های پروژه برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 

 


فایل اتوکد آبجکت انواع مبلمان کلاسیک (سری دوم)

فایل اتوکد آبجکت انواع مبلمان کلاسیک (سری دوم)

فایل اتوکد آبجکت انواع مبلمان کلاسیک (سری دوم)

فایل اتوکد آبجکت انواع مبلمان کلاسیک (سری دوم)

- مورد استفاده برای طراحی داخلی پلان و برش ها

این فایل مجموعه ای از آبجکت های انواع انواع مبلمان کلاسیک (سری دوم) برای استفاده در طراحی پلان و برش ها می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان ها و برش ها استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت انواع مبلمان کلاسیک (سری دوم)

فایل اتوکد آبجکت انواع مبلمان کلاسیک (سری دوم)

فایل اتوکد آبجکت انواع مبلمان کلاسیک (سری دوم)

فایل اتوکد آبجکت انواع مبلمان کلاسیک (سری دوم)

- مورد استفاده برای طراحی داخلی پلان و برش ها

این فایل مجموعه ای از آبجکت های انواع انواع مبلمان کلاسیک (سری دوم) برای استفاده در طراحی پلان و برش ها می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان ها و برش ها استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت خودروی فورد مدل A

فایل اتوکد آبجکت خودروی فورد مدل A

فایل اتوکد آبجکت خودروی فورد مدل A

فایل اتوکد آبجکت خودروی فورد مدل A

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت خودروی فورد مدل A برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت انواع شومینه دیواری مدرن

فایل اتوکد آبجکت انواع شومینه دیواری مدرن

فایل اتوکد آبجکت انواع شومینه دیواری مدرن

فایل اتوکد آبجکت انواع شومینه دیواری مدرن

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت آبجکت انواع شومینه دیواری مدرن برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت انواع جکوزی (سری دوم)

فایل اتوکد آبجکت انواع جکوزی (سری دوم)

فایل اتوکد آبجکت انواع جکوزی (سری دوم)

فایل اتوکد آبجکت انواع جکوزی (سری دوم)

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت انواع جکوزی برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان های خود استفاده نمایید.

 


فایل اسکچاپ طراحی مجموعه ورزشی به صورت پروژه سه بعدی سازی شده

فایل اسکچاپ طراحی مجموعه ورزشی به صورت پروژه سه بعدی سازی شده

فایل اسکچاپ طراحی مجموعه ورزشی به صورت پروژه سه بعدی سازی شده

فایل اسکچاپ طراحی مجموعه ورزشی به صورت پروژه سه بعدی سازی شده

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک مجموعه ورزشی شامل زمین چمن فوتبال، زمین بازی بسکتبال و زمین بازی والیبال (به صورت پروژه سه بعدی سازی شده)

این فایل شامل طراحی مجموعه ورزشی به صورت پروژه سه بعدی سازی شده برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اسکچاپ طراحی سالن ورزشی بسکتبال به صورت پروژه سه بعدی سازی شده

فایل اسکچاپ طراحی سالن ورزشی بسکتبال به صورت پروژه سه بعدی سازی شده

فایل اسکچاپ طراحی سالن ورزشی بسکتبال به صورت پروژه سه بعدی سازی شده

فایل اسکچاپ طراحی سالن ورزشی بسکتبال به صورت پروژه سه بعدی سازی شده

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک سالن ورزشی بسکتبال (به صورت پروژه سه بعدی سازی شده)

این فایل شامل طراحی سالن ورزشی بسکتبال به صورت پروژه سه بعدی سازی شده برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت دستگاه اتوماتیک فروش نوشابه

فایل اتوکد آبجکت دستگاه اتوماتیک فروش نوشابه

فایل اتوکد آبجکت دستگاه اتوماتیک فروش نوشابه

فایل اتوکد آبجکت دستگاه اتوماتیک فروش نوشابه

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت آبجکت دستگاه اتوماتیک فروش نوشابه برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان ها و برش های خود استفاده نمایید.

 


فایل اسکچاپ آبجکت تجهیزات مطب دندانپزشکی

فایل اسکچاپ آبجکت تجهیزات مطب دندانپزشکی

فایل اسکچاپ آبجکت تجهیزات مطب دندانپزشکی

فایل اسکچاپ آبجکت تجهیزات مطب دندانپزشکی

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت تجهیزات مطب دندانپزشکی برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان ها و برش های خود استفاده نمایید.

 


فایل اسکچاپ آبجکت تجهیزات مطب دندانپزشکی

فایل اسکچاپ آبجکت تجهیزات مطب دندانپزشکی

فایل اسکچاپ آبجکت تجهیزات مطب دندانپزشکی

فایل اسکچاپ آبجکت تجهیزات مطب دندانپزشکی

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت تجهیزات مطب دندانپزشکی برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان ها و برش های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد طراحی استخر بازی های المپیک همراه با سایت پلان پروژه، پلان هاف نماها و مقاطع

فایل اتوکد طراحی استخر بازی های المپیک همراه با سایت پلان پروژه، پلان هاف نماها و مقاطع

فایل اتوکد طراحی استخر بازی های المپیک همراه با سایت پلان پروژه، پلان هاف نماها و مقاطع

فایل اتوکد طراحی استخر بازی های المپیک همراه با سایت پلان پروژه، پلان هاف نماها و مقاطع

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک استخر بازی های المپیک (دارای سایت پلان پروژه، پلان هاف نماها و مقاطع)

این فایل شامل طراحی استخر بازی های المپیک همراه با سایت پلان پروژه، پلان هاف نماها و مقاطع برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد طراحی مرکز سلامت همراه با پلان های پروژه و نماها و مقاطع

فایل اتوکد طراحی مرکز سلامت همراه با پلان های پروژه و نماها و مقاطع

فایل اتوکد طراحی مرکز سلامت همراه با پلان های پروژه و نماها و مقاطع

فایل اتوکد طراحی مرکز سلامت همراه با پلان های پروژه و نماها و مقاطع

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک مرکز سلامت (دارای پلان های پروژه و نماها و مقاطع)

این فایل شامل طراحی مرکز سلامت همراه با پلان های پروژه و نماها و مقاطع برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت انواع تلسکوپ

فایل اتوکد آبجکت انواع تلسکوپ

فایل اتوکد آبجکت انواع تلسکوپ

فایل اتوکد آبجکت انواع تلسکوپ

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت انواع تلسکوپ (چندین نمونه تلسکوپ) برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان ها و برش های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد طراحی پنجره حفاظی

فایل اتوکد طراحی پنجره حفاظی

فایل اتوکد طراحی پنجره حفاظی

فایل اتوکد طراحی پنجره حفاظی

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک پنجره حفاظی (دارای جزئیات دقیق)

این فایل شامل طراحی پنجره حفاظی برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت خودروی استون مارتین DB4‏

فایل اتوکد آبجکت خودروی استون مارتین DB4‏

فایل اتوکد آبجکت خودروی استون مارتین DB4‏

فایل اتوکد آبجکت خودروی استون مارتین DB4‏

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت خودروی استون مارتین DB4‏ برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان ها و برش های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد طراحی مجتمع تفریحی همراه با سایت پلان پروژه و پلان

فایل اتوکد طراحی مجتمع تفریحی همراه با سایت پلان پروژه و پلان

فایل اتوکد طراحی مجتمع تفریحی همراه با سایت پلان پروژه و پلان

فایل اتوکد طراحی مجتمع تفریحی همراه با سایت پلان پروژه و پلان

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک مجتمع تفریحی (دارای سایت پلان پروژه و پلان)

این فایل شامل طراحی مجتمع تفریحی همراه با سایت پلان پروژه و پلان برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت انواع هواپیما و هلی کوپتر

فایل اتوکد آبجکت انواع هواپیما و هلی کوپتر

فایل اتوکد آبجکت انواع هواپیما و هلی کوپتر

فایل اتوکد آبجکت انواع هواپیما و هلی کوپتر

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت انواع هواپیما و هلی کوپتر (هواپیمای مسافربری، هواپیمای نظامی، انواع هلی کوپیتر و بالن و...) برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان ها و برش های خود استفاده نمایید.

(کامل ترین پکیج  انواع هواپیما و هلی کوپتر)

 


فایل اسکچاپ طراحی استادیوم فوتبال

فایل اسکچاپ طراحی استادیوم فوتبال

فایل اسکچاپ طراحی استادیوم فوتبال

فایل اسکچاپ طراحی استادیوم فوتبال

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک طراحی استادیوم فوتبال

این فایل شامل طراحی طراحی استادیوم فوتبال همراه با تمام جزئیات موردنیاز برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


دانلود پروژه پریمیر پرو مجموعه 100 ترانزیشن زیبا همراه با افکت های صوتی Transitions

دانلود پروژه پریمیر پرو مجموعه 100 ترانزیشن زیبا همراه با افکت های صوتی Transitions

دانلود پروژه پریمیر پرو مجموعه 100 ترانزیشن زیبا همراه با افکت های صوتی  Transitions

دانلود پروژه پریمیر پرو مجموعه 100 ترانزیشن زیبا همراه با افکت های صوتی  Transitions

حجم فایل پس از خارج سازی از حالت فشرده: 22 مگابایت

سازگار با افترافکت و پریمیر CS5 و بالاتر

بدون نیاز به پلاگین اضافه

کیفیت تصویر: 1920 × 1080

قابلیت تعویض ترانزیشن ها

سفارشی سازی بسیار آسان

راهنمای آموزشی: دارد

تصاویر پیش نمایش: ندارد


فایل اتوکد طراحی برج ایفل

فایل اتوکد طراحی برج ایفل

فایل اتوکد طراحی برج ایفل

فایل اتوکد طراحی برج ایفل

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل طراحی برج ایفل برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان ها و برش های خود استفاده نمایید.

 

برج ایفل بی‌تردید نماد فرانسه و پاریس است؛ این برج به مناسبت یکصدمین انقلاب مردم فرانسه ساخته شد. نام این برج در واقع از نام سازنده‌ی آن یعنی گوستاو ایفیل (Gustavo Eiffel) گرفته شده و از نکات جالب آن این است که این برج جزو عجایب دنیا به شمار می‌رود. ارتفاع این برج ۳۲۴ متر و تعداد پله‌های آن ۱۶۶۵ عدد است.

مکانی زیبا و دیدنی که بعد از ۲۶ ماه کار مداوم در سال ۱۸۸۹ میلادی افتتاح شد. گفتنی است که تاکنون بیش از ۲۰۰ میلیون نفر از این برج که به یکی از معروف‌ترین و محبوب‌ترین جاذبه‌های گردشگری در فرانسه تبدیل شده است، بازدید کرده‌اند. اگر روزی خواستید از آسانسور این برج ۳۲۴ متری استفاده کنید، باید بدانید که آسانسورها از زمان افتتاح تا امروز تعویض نشده‌اند.

 

 


فایل اتوکد آبجکت صندلی و کاناپه مدرن

فایل اتوکد آبجکت صندلی و کاناپه مدرن

فایل اتوکد آبجکت صندلی و کاناپه مدرن

فایل اتوکد آبجکت صندلی و کاناپه مدرن

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت صندلی و کاناپه مدرن برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان ها و برش های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت انواع میز جلوی مبل

فایل اتوکد آبجکت انواع میز جلوی مبل

فایل اتوکد آبجکت انواع میز جلوی مبل

فایل اتوکد آبجکت انواع میز جلوی مبل

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت انواع میز جلوی مبل برای استفاده در طراحی ها می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها به آسانی در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت انواع مبلمان بخش پذیرش فضای کاری

فایل اتوکد آبجکت انواع مبلمان بخش پذیرش فضای کاری

فایل اتوکد آبجکت انواع مبلمان بخش پذیرش فضای کاری

فایل اتوکد آبجکت انواع مبلمان بخش پذیرش فضای کاری

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت انواع مبلمان بخش پذیرش فضای کاری برای استفاده در طراحی ها می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها به آسانی در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت شوالیه

فایل اتوکد آبجکت شوالیه

فایل اتوکد آبجکت شوالیه

فایل اتوکد آبجکت شوالیه

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت شوالیه برای استفاده در طراحی ها می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها به آسانی در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت ماشین راه سازی Kobelco SK75UR-3

فایل اتوکد آبجکت ماشین راه سازی Kobelco SK75UR-3

فایل اتوکد آبجکت ماشین راه سازی Kobelco SK75UR-3

فایل اتوکد آبجکت ماشین راه سازی Kobelco SK75UR-3

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت ماشین راه سازی Kobelco SK75UR-3 برای استفاده در طراحی ها می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها به آسانی در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت بالش

فایل اتوکد آبجکت بالش

فایل اتوکد آبجکت بالش

فایل اتوکد آبجکت بالش

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت بالش برای استفاده در طراحی های داخلی می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها به آسانی در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت هواپیمای Cirrus SR22

فایل اتوکد آبجکت هواپیمای Cirrus SR22

فایل اتوکد آبجکت هواپیمای Cirrus SR22

فایل اتوکد آبجکت هواپیمای Cirrus SR22

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت تیغه چاقوی آشپزخانه برای استفاده در طراحی ها می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها به آسانی در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت تیغه چاقوی آشپزخانه

فایل اتوکد آبجکت تیغه چاقوی آشپزخانه

فایل اتوکد آبجکت تیغه چاقوی آشپزخانه

فایل اتوکد آبجکت تیغه چاقوی آشپزخانه

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت تیغه چاقوی آشپزخانه برای استفاده در طراحی ها می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها به آسانی در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت هواپیمای جت سوخو 35

فایل اتوکد آبجکت هواپیمای جت سوخو 35

فایل اتوکد آبجکت هواپیمای جت سوخو 35

فایل اتوکد آبجکت هواپیمای جت سوخو 35

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت هواپیمای جت سوخو 35 برای استفاده در طراحی ها می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها به آسانی در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت درخت بونسای کاج ژاپنی

فایل اتوکد آبجکت درخت بونسای کاج ژاپنی

فایل اتوکد آبجکت درخت بونسای کاج ژاپنی

فایل اتوکد آبجکت درخت بونسای کاج ژاپنی

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت درخت بونسای کاج ژاپنی برای استفاده در طراحی ها می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها به آسانی در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت سه چرخه سبک پروازی

فایل اتوکد آبجکت سه چرخه سبک پروازی

فایل اتوکد آبجکت سه چرخه سبک پروازی

فایل اتوکد آبجکت سه چرخه سبک پروازی

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت سه چرخه سبک پروازی برای استفاده در طراحی ها می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها به آسانی در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت قایق موتوری چوبی

فایل اتوکد آبجکت قایق موتوری چوبی

فایل اتوکد آبجکت قایق موتوری چوبی

فایل اتوکد آبجکت قایق موتوری چوبی

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت قایق موتوری چوبی برای استفاده در طراحی ها می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها به آسانی در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد طراحی رستوران همراه با پلان دقیق و مبلمان شده

فایل اتوکد طراحی رستوران همراه با پلان دقیق و مبلمان شده

فایل اتوکد طراحی رستوران همراه با پلان دقیق و مبلمان شده

فایل اتوکد طراحی رستوران همراه با پلان دقیق و مبلمان شده

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک رستوران (دارای پلان‌ مبلمان شده و مشخص)

این فایل شامل طراحی رستوران همراه با پلان دقیق و همچنین جانمایی دقیق تجهیزات موردنیاز برای آشپزخانه این پروبرای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت اتصال تلویزیون LCD به دیوار

فایل اتوکد آبجکت اتصال تلویزیون LCD به دیوار

فایل اتوکد آبجکت اتصال تلویزیون LCD به دیوار

فایل اتوکد آبجکت اتصال تلویزیون LCD به دیوار

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت جزئیات اتصال تلویزیون LCD به دیوار برای استفاده در طراحی ها می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها به آسانی در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد طراحی ویلای ساحلی همراه با پلان های دقیق و نماهای پروژه

فایل اتوکد طراحی ویلای ساحلی همراه با پلان های دقیق و نماهای پروژه

فایل اتوکد طراحی ویلای ساحلی همراه با پلان های دقیق و نماهای پروژه

فایل اتوکد طراحی ویلای ساحلی همراه با پلان های دقیق و نماهای پروژه

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک ویلای کنار ساحل (دارای پلان‌های دقیق)

این فایل شامل طراحی ویلای ساحلی همراه با پلان های دقیق و نماهای پروژه برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت موتورسیکلت هارلی دیویدسن

فایل اتوکد آبجکت موتورسیکلت هارلی دیویدسن

فایل اتوکد آبجکت موتورسیکلت هارلی دیویدسن

فایل اتوکد آبجکت موتورسیکلت هارلی دیویدسن (Harley Davidson Motorcycle)

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت موتورسیکلت هارلی دیویدسن با ابعاد استاندارد (شامل چهار فایل دید از جانب، دید از بالا، دید از جلو و همچنین دید از عقب) برای استفاده در طراحی ها می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها به آسانی در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت فواره آب تزئینی

فایل اتوکد آبجکت فواره آب تزئینی

فایل اتوکد آبجکت فواره آب تزئینی

فایل اتوکد آبجکت فواره آب تزئینی

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت فواره آب تزئینی مورد استفاده در باغ همراه با ابعاد استاندارد برای استفاده در طراحی های معماری کافه و رستوران می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها به آسانی در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت صندلی پایه بلند کافه

فایل اتوکد آبجکت صندلی پایه بلند کافه

فایل اتوکد آبجکت صندلی پایه بلند کافه

فایل اتوکد آبجکت صندلی پایه بلند کافه

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت صندلی پایه بلند کافه همراه با ابعاد استاندارد برای استفاده در طراحی های معماری کافه و رستوران می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها به آسانی در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت نیمکت

فایل اتوکد آبجکت نیمکت

فایل اتوکد آبجکت نیمکت

فایل اتوکد آبجکت نیمکت

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت نیمکت همراه با ابعاد استاندارد برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها به آسانی در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت موتورسیکلت هارلی دیویدسن

فایل اتوکد آبجکت موتورسیکلت هارلی دیویدسن

فایل اتوکد آبجکت موتورسیکلت هارلی دیویدسن

فایل اتوکد آبجکت موتورسیکلت هارلی دیویدسن (Harley Davidson Motorcycle)

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت موتورسیکلت هارلی دیویدسن با ابعاد استاندارد (شامل چهار فایل دید از جانب، دید از بالا، دید از جلو و همچنین دید از عقب) برای استفاده در طراحی ها می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها به آسانی در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت فواره آب تزئینی

فایل اتوکد آبجکت فواره آب تزئینی

فایل اتوکد آبجکت فواره آب تزئینی

فایل اتوکد آبجکت فواره آب تزئینی

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت فواره آب تزئینی مورد استفاده در باغ همراه با ابعاد استاندارد برای استفاده در طراحی های معماری کافه و رستوران می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها به آسانی در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت صندلی پایه بلند کافه

فایل اتوکد آبجکت صندلی پایه بلند کافه

فایل اتوکد آبجکت صندلی پایه بلند کافه

فایل اتوکد آبجکت صندلی پایه بلند کافه

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت صندلی پایه بلند کافه همراه با ابعاد استاندارد برای استفاده در طراحی های معماری کافه و رستوران می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها به آسانی در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت نیمکت

فایل اتوکد آبجکت نیمکت

فایل اتوکد آبجکت نیمکت

فایل اتوکد آبجکت نیمکت

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت نیمکت همراه با ابعاد استاندارد برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها به آسانی در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت میز تحریر آنتیک

فایل اتوکد آبجکت میز تحریر آنتیک

فایل اتوکد آبجکت میز تحریر آنتیک

فایل اتوکد آبجکت میز تحریر آنتیک

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت میز تحریر آنتیک برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها به آسانی در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت خودروی BMW X6

فایل اتوکد آبجکت خودروی BMW X6

فایل اتوکد آبجکت خودروی BMW X6

فایل اتوکد آبجکت خودروی BMW X6

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت خودروی BMW X6 برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها به آسانی در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت صندلی پایه بلند

فایل اتوکد آبجکت صندلی پایه بلند

فایل اتوکد آبجکت صندلی پایه بلند

فایل اتوکد آبجکت صندلی پایه بلند

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت صندلی پایه بلند برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها به آسانی در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت تشک کشتی

فایل اتوکد آبجکت تشک کشتی

فایل اتوکد آبجکت تشک کشتی

فایل اتوکد آبجکت تشک کشتی

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت تشک کشتی برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها به آسانی در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت طراحی رمپ همراه با جزئیات کامل

فایل اتوکد آبجکت طراحی رمپ همراه با جزئیات کامل

فایل اتوکد آبجکت طراحی رمپ همراه با جزئیات کامل

فایل اتوکد آبجکت طراحی رمپ همراه با جزئیات کامل

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت طراحی رمپ همراه با جزئیات (پلان، مقطع، نما و همچنین یک پرسپکتیو طراحی شده با جزئیات کامل) برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها به آسانی در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت طراحی بالکن همراه با جزئیات

فایل اتوکد آبجکت طراحی بالکن همراه با جزئیات

فایل اتوکد آبجکت طراحی بالکن همراه با جزئیات

فایل اتوکد آبجکت طراحی بالکن همراه با جزئیات

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت طراحی بالکن همراه با جزئیات (پلان، مقطع و همچنین نمای طراحی شده با جزئیات کامل) برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها به آسانی در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت تیغه چاقوی آشپزخانه

فایل اتوکد آبجکت تیغه چاقوی آشپزخانه

فایل اتوکد آبجکت تیغه چاقوی آشپزخانه

فایل اتوکد آبجکت تیغه چاقوی آشپزخانه

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت تیغه چاقوی آشپزخانه برای استفاده در طراحی ها می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها به آسانی در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت هواپیمای جت سوخو 35

فایل اتوکد آبجکت هواپیمای جت سوخو 35

فایل اتوکد آبجکت هواپیمای جت سوخو 35

فایل اتوکد آبجکت هواپیمای جت سوخو 35

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت هواپیمای جت سوخو 35 برای استفاده در طراحی ها می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها به آسانی در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت درخت بونسای کاج ژاپنی

فایل اتوکد آبجکت درخت بونسای کاج ژاپنی

فایل اتوکد آبجکت درخت بونسای کاج ژاپنی

فایل اتوکد آبجکت درخت بونسای کاج ژاپنی

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت درخت بونسای کاج ژاپنی برای استفاده در طراحی ها می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها به آسانی در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت سه چرخه سبک پروازی

فایل اتوکد آبجکت سه چرخه سبک پروازی

فایل اتوکد آبجکت سه چرخه سبک پروازی

فایل اتوکد آبجکت سه چرخه سبک پروازی

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت سه چرخه سبک پروازی برای استفاده در طراحی ها می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها به آسانی در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت قایق موتوری چوبی

فایل اتوکد آبجکت قایق موتوری چوبی

فایل اتوکد آبجکت قایق موتوری چوبی

فایل اتوکد آبجکت قایق موتوری چوبی

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت قایق موتوری چوبی برای استفاده در طراحی ها می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها به آسانی در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد طراحی رستوران همراه با پلان دقیق و مبلمان شده

فایل اتوکد طراحی رستوران همراه با پلان دقیق و مبلمان شده

فایل اتوکد طراحی رستوران همراه با پلان دقیق و مبلمان شده

فایل اتوکد طراحی رستوران همراه با پلان دقیق و مبلمان شده

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک رستوران (دارای پلان‌ مبلمان شده و مشخص)

این فایل شامل طراحی رستوران همراه با پلان دقیق و همچنین جانمایی دقیق تجهیزات موردنیاز برای آشپزخانه این پروبرای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت اتصال تلویزیون LCD به دیوار

فایل اتوکد آبجکت اتصال تلویزیون LCD به دیوار

فایل اتوکد آبجکت اتصال تلویزیون LCD به دیوار

فایل اتوکد آبجکت اتصال تلویزیون LCD به دیوار

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت جزئیات اتصال تلویزیون LCD به دیوار برای استفاده در طراحی ها می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها به آسانی در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد طراحی ویلای ساحلی همراه با پلان های دقیق و نماهای پروژه

فایل اتوکد طراحی ویلای ساحلی همراه با پلان های دقیق و نماهای پروژه

فایل اتوکد طراحی ویلای ساحلی همراه با پلان های دقیق و نماهای پروژه

فایل اتوکد طراحی ویلای ساحلی همراه با پلان های دقیق و نماهای پروژه

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک ویلای کنار ساحل (دارای پلان‌های دقیق)

این فایل شامل طراحی ویلای ساحلی همراه با پلان های دقیق و نماهای پروژه برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت موتورسیکلت هارلی دیویدسن

فایل اتوکد آبجکت موتورسیکلت هارلی دیویدسن

فایل اتوکد آبجکت موتورسیکلت هارلی دیویدسن

فایل اتوکد آبجکت موتورسیکلت هارلی دیویدسن (Harley Davidson Motorcycle)

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت موتورسیکلت هارلی دیویدسن با ابعاد استاندارد (شامل چهار فایل دید از جانب، دید از بالا، دید از جلو و همچنین دید از عقب) برای استفاده در طراحی ها می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها به آسانی در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت فواره آب تزئینی

فایل اتوکد آبجکت فواره آب تزئینی

فایل اتوکد آبجکت فواره آب تزئینی

فایل اتوکد آبجکت فواره آب تزئینی

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت فواره آب تزئینی مورد استفاده در باغ همراه با ابعاد استاندارد برای استفاده در طراحی های معماری کافه و رستوران می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها به آسانی در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت صندلی پایه بلند کافه

فایل اتوکد آبجکت صندلی پایه بلند کافه

فایل اتوکد آبجکت صندلی پایه بلند کافه

فایل اتوکد آبجکت صندلی پایه بلند کافه

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت صندلی پایه بلند کافه همراه با ابعاد استاندارد برای استفاده در طراحی های معماری کافه و رستوران می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها به آسانی در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت نیمکت

فایل اتوکد آبجکت نیمکت

فایل اتوکد آبجکت نیمکت

فایل اتوکد آبجکت نیمکت

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت نیمکت همراه با ابعاد استاندارد برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها به آسانی در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت میز تحریر آنتیک

فایل اتوکد آبجکت میز تحریر آنتیک

فایل اتوکد آبجکت میز تحریر آنتیک

فایل اتوکد آبجکت میز تحریر آنتیک

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت میز تحریر آنتیک برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها به آسانی در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت خودروی BMW X6

فایل اتوکد آبجکت خودروی BMW X6

فایل اتوکد آبجکت خودروی BMW X6

فایل اتوکد آبجکت خودروی BMW X6

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت خودروی BMW X6 برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها به آسانی در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت صندلی پایه بلند

فایل اتوکد آبجکت صندلی پایه بلند

فایل اتوکد آبجکت صندلی پایه بلند

فایل اتوکد آبجکت صندلی پایه بلند

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت صندلی پایه بلند برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها به آسانی در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت تشک کشتی

فایل اتوکد آبجکت تشک کشتی

فایل اتوکد آبجکت تشک کشتی

فایل اتوکد آبجکت تشک کشتی

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت تشک کشتی برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها به آسانی در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت طراحی بالکن همراه با جزئیات

فایل اتوکد آبجکت طراحی بالکن همراه با جزئیات

فایل اتوکد آبجکت طراحی بالکن همراه با جزئیات

فایل اتوکد آبجکت طراحی بالکن همراه با جزئیات

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت طراحی بالکن همراه با جزئیات (پلان، مقطع و همچنین نمای طراحی شده با جزئیات کامل) برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها به آسانی در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت انواع عروسک

فایل اتوکد آبجکت انواع عروسک

فایل اتوکد آبجکت انواع عروسک

فایل اتوکد آبجکت انواع عروسک

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت انواع عروسک پیشنهادی برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 


فایل اسکچاپ طراحی داخلی فضای اداری و کار

فایل اسکچاپ طراحی داخلی فضای اداری و کار

فایل اسکچاپ طراحی داخلی فضای اداری و کار

فایل اسکچاپ طراحی داخلی فضای اداری و کار

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- دارای فضاهای موردنیاز برای یک فضای اداری و کاری و با رعایت ضوابط طراحی معماری

این فایل شامل طراحی داخلی فضای اداری و کار برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

 


فایل اتوکد آبجکت انواع مبلمان تلویزیون

فایل اتوکد آبجکت انواع مبلمان تلویزیون

فایل اتوکد آبجکت انواع مبلمان تلویزیون

فایل اتوکد آبجکت انواع مبلمان تلویزیون

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت انواع مبلمان تلویزیون برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت انواع پلان و نمای پنجره

فایل اتوکد آبجکت انواع پلان و نمای پنجره

فایل اتوکد آبجکت انواع پلان و نمای پنجره

فایل اتوکد آبجکت انواع پلان و نمای پنجره

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت انواع پلان و نمای پنجره برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت انواع ظروف و لوازم آشپزخانه

فایل اتوکد آبجکت انواع ظروف و لوازم آشپزخانه

فایل اتوکد آبجکت انواع ظروف و لوازم آشپزخانه

فایل اتوکد آبجکت انواع ظروف و لوازم آشپزخانه

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت ظروف و لوازم آشپزخانه (انواع قابلمه، ماهیتابه، لیوان، استکان، قوری و...) برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت سربازان جنگجوی روم

فایل اتوکد آبجکت سربازان جنگجوی روم

فایل اتوکد آبجکت سربازان جنگجوی روم

فایل اتوکد آبجکت سربازان جنگجوی روم

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت سربازان جنگجوی روم برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد طراحی سالن همایش و اجرا همراه با پلان های دقیق و مبلمان شده و برش ها

فایل اتوکد طراحی سالن همایش و اجرا همراه با پلان های دقیق و مبلمان شده و برش ها

فایل اتوکد طراحی سالن همایش و اجرا همراه با پلان های دقیق و مبلمان شده و برش ها

فایل اتوکد طراحی سالن همایش و اجرا همراه با پلان های دقیق و مبلمان شده و برش ها

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- پلان های دقیق و مبلمان شده (دارای فضاهای موردنیاز برای یک سالن برگزاری همایش) و رعایت ضوابط طراحی معماری

این فایل شامل طراحی سالن همایش و اجرا همراه با پلان های دقیق و مبلمان شده، برش ها و همچنین جزئیان اجرایی طرح برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی معماری های خود استفاده نمایید.


فایل اتوکد طراحی افلاک نما همراه با پلان های دقیق، برش های مبلمان شده و نماها

فایل اتوکد طراحی افلاک نما همراه با پلان های دقیق، برش های مبلمان شده و نماها

فایل اتوکد طراحی افلاک نما همراه با پلان های دقیق، برش های مبلمان شده و نماها

فایل اتوکد طراحی افلاک نما همراه با پلان های دقیق، برش های مبلمان شده و نماها

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- پلان های دقیق و مبلمان شده (دارای فضاهای موردنیاز برای یک افلاک نما) و رعایت تمامی ضوابط طراحی معماری

این فایل شامل طراحی افلاک نما همراه با پلان های اندازه گیری شده، برش های مبلمان شده و نماهای کاملا دقیق برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی معماری های خود استفاده نمایید.

 

افلاک نما نوعی ساختمان بخصوص است که سقفی به شکل گنبد یا نیم دایره دارد. داخل این بنا صندلی هایی برای نشستن تماشاگران قرار داده شده است و بر روی سقف گنبدی شکل آن با استفاده از پروژکتور، عدسی، منشور و آینه آسمان شب به صورت نقاط نورانی به نمایش گذاشته می شود. پروژکتور افلاک نما می تواند محل دقیق ستارگان و حرکات آنها را در آسمان نشان می دهد. این پروژکتور می تواند حرکت ستارگان را کاملا طبیعی، سریعتر، کندتر و یا حتی برعکس به نمایش بگذارد. به این ترتیب می توان وضعیت ستارگان آسمان را در هر موقع از سال مشاهده و بررسی کرد.

 


فایل اتوکد آبجکت واگن حمل و نقل

فایل اتوکد آبجکت واگن حمل و نقل

فایل اتوکد آبجکت واگن حمل و نقل

فایل اتوکد آبجکت واگن حمل و نقل

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت واگن حمل و نقل برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی سایت پلان های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد طراحی جزئیات کاشت درخت و بوته

فایل اتوکد طراحی جزئیات کاشت درخت و بوته

فایل اتوکد طراحی جزئیات کاشت درخت و بوته

فایل طراحی جزئیات کاشت درخت و بوته

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل طراحی جزئیات کاشت درخت و بوته برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی سایت پلان های خود استفاده نمایید.

 

 


فایل اتوکد طراحی ایستگاه اتوبوس همراه با پلان، دید از روبرو و جانب

فایل اتوکد طراحی ایستگاه اتوبوس همراه با پلان، دید از روبرو و جانب

فایل اتوکد طراحی ایستگاه اتوبوس همراه با پلان، دید از روبرو و جانب

فایل اتوکد طراحی ایستگاه اتوبوس همراه با پلان، دید از روبرو و جانب

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- پلان دقیق و رعایت ضوابط طراحی معماری

این فایل شامل طراحی ایستگاه اتوبوس همراه با پلان، دید از روبرو و جانب برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت انواع نرده بالکن همراه با جزئیات اجرایی

فایل اتوکد آبجکت انواع نرده بالکن همراه با جزئیات اجرایی

فایل اتوکد آبجکت انواع نرده بالکن همراه با جزئیات اجرایی

فایل اتوکد آبجکت انواع نرده بالکن همراه با جزئیات اجرایی

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت انواع نرده بالکن همراه با جزئیات اجرایی برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد طراحی خانه ویلایی لوکس همراه با پلان های دقیق، برش ها و نماها

فایل اتوکد طراحی خانه ویلایی لوکس همراه با پلان های دقیق، برش ها و نماها

فایل اتوکد طراحی خانه ویلایی لوکس همراه با پلان های دقیق، برش ها و نماها

فایل اتوکد طراحی خانه ویلایی لوکس همراه با پلان های دقیق، برش ها و نماها

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- پلان دقیق و مبلمان شده (دارای فضاهای موردنیاز برای یک ویلا) و رعایت ضوابط طراحی معماری

این فایل شامل طراحی خانه ویلایی لوکس همراه با سایت پلان پروژه، پلان مبلمان شده، برش ها و نماهای کاملا دقیق برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد آبجکت درختان جنگل

فایل اتوکد آبجکت درختان جنگل

فایل اتوکد آبجکت درختان جنگل

فایل اتوکد آبجکت درختان جنگل

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت درختان جنگل برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی سایت پلان های خود استفاده نمایید.

 


فایل طراحی جزئیات روکش فلزی

فایل طراحی جزئیات روکش فلزی

فایل طراحی جزئیات روکش فلزی

فایل طراحی جزئیات روکش فلزی

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل طراحی جزئیات روکش فلزی (جزئیات دقیق اجرایی) برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان های خود استفاده نمایید.

 

 


فایل اسکچاپ آبجکت سه بعدی ماشین آلات راه سازی و ساختمان سازی

فایل اسکچاپ آبجکت سه بعدی ماشین آلات راه سازی و ساختمان سازی

فایل اسکچاپ آبجکت سه بعدی ماشین آلات راه سازی و ساختمان سازی

فایل اسکچاپ آبجکت سه بعدی ماشین آلات راه سازی و ساختمان سازی

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت سه بعدی ماشین آلات راه سازی و ساختمان سازی (آبجکت جرثقیل) برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی سایت پلان ها استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد طراحی بیمارستان همراه با پلان های مبلمان شده، برش ها و نماهای کاملا دقیق

فایل اتوکد طراحی بیمارستان همراه با پلان های مبلمان شده، برش ها و نماهای کاملا دقیق

فایل اتوکد طراحی بیمارستان همراه با پلان های مبلمان شده، برش ها و نماهای کاملا دقیق

فایل اتوکد طراحی بیمارستان همراه با پلان های مبلمان شده، برش ها و نماهای کاملا دقیق

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- پلان های دقیق و مبلمان شده (دارای فضاهای موردنیاز برای یک بیمارستان) و رعایت ضوابط طراحی معماری

این فایل شامل طراحی بیمارستان در دو طبقه همراه با سایت پلان پروژه، پلان های مبلمان شده، برش ها و نماهای کاملا دقیق برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی معماری های خود استفاده نمایید.

 


فایل اتوکد طراحی پاویون ایران در اکسپوی ۱۹۶۷ مونترال کانادا

فایل اتوکد طراحی پاویون ایران در اکسپوی ۱۹۶۷ مونترال کانادا

فایل اتوکد طراحی پاویون ایران در اکسپوی ۱۹۶۷ مونترال کانادا

فایل اتوکد طراحی پاویون ایران در اکسپوی ۱۹۶۷ مونترال کانادا

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل طراحی سه بعدی پاویون ایران در اکسپوی ۱۹۶۷ مونترال کانادا برای استفاده در پروژه های معماری می باشد.

 

اکسپوی جهانی سال ۱۹۶۷ با موضوع کلی " انسان و جهان پیرامونش " در مونترال کانادا شکل گرفت. پاویون ایران با عنوان " هزار و یک چهره از ایران " در این اکسپو شرکت کرد. طراحی پاویون ایران بر اساس فیلپاهایی نشات گرفته از معماری سنتی ایران که با تزییناتی به رنگ لاجورد از کاشی معرق اصفهان پوشانده شده بود، انجام شد. پاویون در دو طبقه با بازشو در میان آن طراحی شده است که بازشو سیالیت بصری بیشتری به فضا داده است. لبه های بازشو با طرح های مس و نقوش اسلیمی تزیین یافته است. این پاویون توسط عبدالعزیز فرمانفرمائیان طراحی شده بود.

 


فایل اتوکد طراحی کاخ سانتا سوفیا همراه با پلان کاخ و نماها

فایل اتوکد طراحی کاخ سانتا سوفیا همراه با پلان کاخ و نماها

فایل اتوکد طراحی کاخ سانتا سوفیا همراه با پلان کاخ و نماها

فایل اتوکد طراحی کاخ سانتا سوفیا همراه با پلان کاخ و نماها

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل طراحی کاخ سانتا سوفیا همراه با پلان کاخ و نماها برای استفاده در پروژه های معماری می باشد.

 

کاخ سانتا سوفیا که یکی از دیدنی های ونیز می باشد در راستای کانال بزرگ ونیز واقع شده است. قصر یا کاخ سانتا سوفیا در خلال سال های ۱۴۲۸ تا ۱۴۳۰ میلادی و به طور اختصاصی برای خانواده کونتارینی ساخته شده است. معماری کاخ توسط توسط بارتولومئو بون و پدرش جیوانی بون طراحی شده است.


فایل اتوکد نقشه شهر مسکو

فایل اتوکد نقشه شهر مسکو

فایل اتوکد نقشه شهر مسکو

فایل اتوکد نقشه  شهر مسکو

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل نقشه  شهر مسکو (این نقشه حاوی تمامی خیابان ها، معابر و کوچه های شهر مسکو به صورت کاملا دقیق و طراحی شده می باشد) برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی های خود استفاده نمایید.

 

شهر زیبای «مسکو» (Moscow) است که بزرگترین شهر قاره اروپا محسوب می‌شود و به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تاریخی اروپا به حساب می‌آید. نام این شهر دیدنی از نام «رود موسکوا» (Moskva River) به معنای شهرِ کنارِ رود گرفته شده است که این رود، رودی در غرب کشور روسیه است که از مرکز شهر مسکو عبور می‌کند.